خرید لباس ورزشی مسی گل زد یا آلکسیس؟

 لیو مسی باز هم درخشید و پایه گذار برد امروز تیمش در مسابقه دشوار مقابل مایورکا شد.به گزارش گل مسی در نیمه اول با یک ضربه کاشته مواج از 22 متری توپی را روی دروازه مایورکا فرستاد که توپ از خط ئروازه گذشت.اما قبل از عبور توپ از روی خط به نظر می رسید که آلکسیس سانچس اثر کوچکی روی توپ گذاشته است. برخی خبرگزاری ها این گل را به نام آلکسیس نوشته اند اما  سایت بارسا گل را به نام مسی نوشته است.مسی با این گل بهترین گلزن تاریخ بارسا در یک فصل می شود.