خرید لباس ورزشی سه اولويت پليس راهور در سال جديد

فرمانده پليس راهور ناجا، سه اولویت پلیس راهور در سال 91 را تشریح کرد و گفت: در سال جديد دو هزار کیلومتر از راههای مواصلاتی تحت پوشش سيستم‌هاي كنترلي قرار مي‌گيرد.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني پليس، سردار اسكندر مومني در سفر به استان لرستان با تاکيد بر اينکه در نيمه اول تعطيلات بيشترين وقوع تصادفات واژگوني است ، گفت : از ابتداي شروع طرح نوروزي تاكنون 23درصد علل وقوع تصادفات انحراف به چپ و 16درصد نيز تخطي از سرعت مطمئنه بوده است.سردار مومني با اشاره به افزايش سفر هاي نوروزي ، بيشترين علل وقوع تصادفات را با 39 درصد واژگوني اعلام كرد و گفت : از ابتداي شروع طرح نوروزي تاكنون 23درصد علل تصادفات انحراف به چپ و 16درصد نيز تخطي از سرعت مطمئنه ، بوده است .فرمانده پليس راهور ناجا، كاهش تصادفات فوتي رادر تعطيلات نوروزي امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال ، 2/11 اعلام كرد و افزود: در اين 9 روز ، بيشترين اوج ترافيك را در چهارم فروردين ،به علت اغاز دور جديد سفر هاي نوروزي داشتيم .سردار مومني نهادينه كردن قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي ،استفاده كردن از سيستم هاي هوشمند و فناوري نوين را ، سه اولويت سال اينده برشمرد .وي مجهز كردن دو هزار كيلومتر از جاده هاي كشور را ، به سيستم هاي كنترلي از ديگر برنامه هاي سال آتي برشمرد .سردار مومني در ادامه بر افزايش آگاه سازي – آموزش همگاني و فرهنگ سازي ، در جهت كاهش تصادفات با همكاري دستگاه ها بخصوص رسانه ها تاكيد كرد .وي با اشاره به ايجاد آزاد راه خرم زال ، ايجاد ازاد راه ها را موجب كاهش تصادفات فوتي دانست و افزود : در ازاد راهها بدليل اينكه تصادفات رخ به رخ صورت نمي گيرد ، قطعا كاهش تلفات رانندگي را ، در پي خواهند داشت .سردار مومني با بيان اينكه با هماهنگي هاي صورت گرفته تعامل خوبي بين دستگاه هاي مرتبط در جهت خدمت دهي به مسافران ايجاد شده گفت: حدود نيم ميليون نفر در اين راستا ، فعاليت دارند .فرمانده پليس راهور ناجا، كاهش تصادفات را ، نشات گرفته از تجلي كار جمعي و گروهي ، اجرا قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي ، حضور فعال پليس و توجه رانندگان به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي دانست .سردار مومني در اشاره به امار تصادفات 11ماهه گذشته گفت: تا اوايل اسفند سال گذشته 2/14 درصد كاهش تصادفات فوتي صورت گرفته كه برابرامار ، سه هزار نفر كاهش كشته و 17 هزار نفر نيز كمتر از سال قبل مصدوم و مجروح شده اند .فرمانده پليس راهور ناجا، نقش همياران پليس را، در كاهش تصادفات بسيار ارزشمند دانست و افزود : 10 ميليون نفر پليس هميار با ما همكاري دارند كه هر كدام از انها به منزله يك پليس محسوب ميشوند .سردار مومني رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كشور در پايان  با بيان اينكه همياران پليس علاوه بر اينكه در فرهنگ سازي و كاهش تصادفات بسيار نقش بالايي دارند گفت: اين افراد ، وقتي در آينده داراي مسووليت‌هاي اجتماعي شوند ، بيشتر مي توانند پليس را ياري دهند.