خرید لباس ورزشی طرح بودجه ریاضتی انگلیس به پارلمان رفت

وزیر دارایی انگلیس لایحه بودجه ریاضتی سال آینده این کشور را به پارلمان ارائه کرده است .به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرانس پرس در این لایحه تلاش شده تا بین مقررات سخت گیرانه و الزامات بازار و سرمایه گذاری نوعی تعادل برقرار شود . جورج اسبورن وزیر دارایی انگلیس در این باره تاکید کرد ما باید این دوره سخت را بگذرانیم . امروز کسری بودجه در اقتصاد انگلیس قابل پذیرش نیست اما از آنجایی که در این بودجه تصمیمات سختی درنظر گرفته شده است ، نیازی به اعمال سیاستهای ریاضتی بیشتر نداریم . ما پس از یک دوره پنج ساله ، به بودجه متعادل از نظر مالی دست خواهیم یافت که از طریق کاهش متناسب مالیات ها و هزینه ها امکان پذیر است . بر اساس این گزارش در لایحه پیشنهادی وزیر دارایی انگلیس ، مالیات بر درآمدها نسبت به آنچه در دولت قبلی وضع شده بود کاهش یافته است ، و در عوض مالیات فعالیت های بانکی و دارایی های بزرگ افزایش یافته است . بر اساس بودجه جدید ، میزان درآمد معاف از مالیات بیشتر می شود تا کم درآمدها مالیات کمتری بپردازند  . همچنین سهم مالیاتی که به درآمدهای بالای 150  هزار پوند تعلق می گیرد از 50 درصد به 45 درصد کاهش می یابد تا ، صاحبان ثروت تمایل بیشتری به فعالیت اقتصادی در انگلیس پیدا کنند و گردش مالی و در نتیجه درآمد کلی دولت از مالیات افزایش یابد . اما در نظام مالیاتی جدید تغییرات دیگری هم داده شده است که به گفته حزب کارگر، حزب مخالف دولت ، بر اساس آن میلیون‌ها نفری که درآمد متوسط دارند ، مالیات بیشتری خواهند پرداخت . به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اجرای سیاستهای ریاضتی در انگلیس با هدف کاهش بدهی و کسری بودجه موجب بیکاری بیش از 300 هزار نفر در بخش دولتی و عمومی انگلیس تا سال 2017 میلادی خواهد شد .