خرید لباس ورزشی بیشترین تصادفات جاده‌ای دو روز گذشته

معاون عملیاتی پلیس راه کشور گفت: طی دو روز گذشته بیشترین تصادفات جاده‌ای مربوط به واژگونی خودروها و بی توجهی به جلو رانندگان بوده است.سرهنگ صمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تصادفات جاده ای چهارشنبه دوم فروردین 91، افزود: 34 درصد تصادفات به علت بی توجهی به جلو و 19 درصد به علت انحراف به چپ گزارش شده است.وی با بیان اینکه بیش از 17 درصد از تصادفات جاده ای روز گذشته به علت تخطی از سرعت مطمئنه بوده است، اظهار داشت: همچنین 11 درصد از تصادفات به علت خواب آلودگی رانندگان و بیش از 5 درصد به علت رعایت نکردن حق تقدم عبور اتفاق افتاده و 12 و نیم درصد تصادفات جاده ای نیز دیگرعوامل رانندگی گزارش شده است.رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راه کشور ادامه داد: در روز گذشته 10 درصد تصادفات جاده ای نیز مربوط به برخورد وسائل نقلیه با عابران پیاده بوده است.