خرید لباس ورزشی دستگیری شرور سابقه دار بعد از 6 ماه

سرهنگ طباطبايي گفت:با تلاش ماموران اداره عمليات و اطلاعات سرکلانتر نهم پايتخت يکي از اراذل و اوباش هاي سابقه دار منطقه دولت آباد تهران پس از 6ماه فرار سرانجام شناسايي و در مخفيگاهش در جنوب پايتخت دستگير شد.مردم سالاری : به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس،سرهنگ سيد نعمت الله طباطبايي سرکلانتر نهم فرماندهي انتظامي تهران بزرگ به تشريح جزييات خبر فوق پرداخت. به گفته وي در تاريخ 25شهريورماه سال جاري مرد ميانسالي ضمن در دست داشتن شکواييه اي به کلانتري 167 دولت آباد مراجعه و شکايت خود را تسليم افسر نگهبان کلانتري کرد. محتويات پرونده حکايت از آن داشت رسول در تاريخ 25شهريورماه سال جاري توسط يکي از اراذل واوباش هاي معروف و سابقه دار جنوب پايتخت با چاقو و قمه مورد حمله و شرارت قرار گرفته و به شدت آسيب ديده است. دربرگه پزشکي قانوني شاکي آمده است شاکي در جريان درگيري از ناحيه سر،صورت و شکم با ضربات متعدد چاقو به شدت آسيب ديده است که در نهايت با اقدامات به موقع تيم پزشکي يکي از بيمارستان هاي جنوب تهران جان سالم به در برده است. سرهنگ طباطبايي با اشاره به اينکه با توجه به حساسيت موضوع پرونده به واحد اطلاعات کلانتري ارجاع و به سرعت در دستور کار ماموران اطلاعاتي قرار گرفت. سرکلانتر نهم پليس پايتخت اضافه کرد:ماموران در اولين گام از تحقيقات مقدماتي در يافتند متهم در سال 1389 نيز به دليل شرارت وچاقوکشي از سوي پليس امنيت عمومي تهران بزرگ تحت تعقيب بوده است که در عمليات غافلگيرانه اي دستگير اما پس از گذراندن مدت کوتاهي حبس از زندان آزاد شده است.اين مقام مسئول در پليس پايتخت با تاکيد بر اينکه متهم به خيال خود مي تواند،پس از شش ماه ضمن تغيير چهره و نقل مکان از دست قانون بگريزد و اعمال مجرمانه خود را از سر بگيرد، تصريح کرد، سرانجام تحقيقات پليسي و عمليات تعقيب و مراقبت اطلاعاتي به بار نشست و مخفيگاه متهم در خانه اي واقع در  منطقه دولت آباد تهران شناسايي شد.سرهنگ سيد نعمت لله طباطبايي در پايان گفت: در نهايت با بررسي هاي صورت گرفته مخفيگاه متهم شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي طي يک عمليات غافلگيرانه روز سه شنبه توسط ماموران اطلاعات عمليات و گشت ضربت سرکلانتري نهم دستگير و به دادسرا معرفي شد.