خرید لباس ورزشی خودکشي معلم اخراجي پس از قتل

پليس ايالت «فلوريدا»ي آمريکا از وقوع يک مورد تيراندازي در يکي از مدارس اين ايالت و کشته شدن مدير آن خبر داد.خراسان – به گزارش ايسنا، به گفته پليس محلي فلوريدا، متهم که از معلمان سابق اين مدرسه بود چند ساعت پس از اخراج به محل کارش بازگشت و مدير ۶۳ ساله را به قتل رساند.پليس پس از وقوع حادثه در اين مدرسه حاضر و با جسد قاتل و مقتول مواجه شد. به گفته پليس قاتل ۲۸ ساله پس از شليک گلوله به سمت مدير، دست به خودکشي زده است.به گفته پليس در اين حادثه هيچ يک از دانش آموزان و کارکنان مدرسه آسيبي نديده اند.علت اخراج اين معلم از مدرسه مشخص نيست و پليس در حال انجام تحقيقات و بازجويي از ديگر کارکنان اين مدرسه است.