خرید لباس ورزشی جدیدترین بهانه «پارچینی» برخی دیپلمات‌ها در آژانس انرژی اتمی

بهانه‌جویی پشت بهانه‌جویی! اگر تا دیروز بهانه بازرسان آژانس اجازه ندادن برای دسترسی به مجتمع نظامی پارچین در ایران بود، امروز بهانه جدیدی به دست آورده‌اند؛ آن هم عکس‌های ماهواره‌ای از پارچین.به گزارش «»، از هنگامی که ایران اجازه بازرسی مجتمع پارچین را داده، خبرگزاری‌های جهانی از ادعای دیپلمات‌ها در وین سخن می‌گویند که بر پایه آن، مدعی شده‌اند عکس‌های ماهواره‌ای، نشان داده است که کامیون‌ها و دستگاه‌های جابجایی خاک در منطقه پارچین رفت‌وآمد کرده‌اند.این دیپلمات‌ها به آسوشیتدپرس گفته‌اند، ممکن است این فعالیت‌ها نشانه تلاش دولت ایران برای پاکسازی و از بین بردن آثار آزمایش‌های هسته‌ای در این منطقه باشند.این در حالی است که باید گفت، فعالیت کامیون‌های جابجایی خاک، جدیدترین بهانه برخی کشورها برای اعمال فشار به ایران است، کامیون‌هایی که در حال جابجایی خاک هستند تا اثرات آزمایش هسته‌ای ایران را از بین ببرند.گویی، برخی کشورهای غربی انتظار دارند که فعالیت مجتمع پارچین حتی در  حد جابجایی کامیون‌ها نیز متوقف شود، اما نمی‌گویند که چگونه همین ماهواره‌های آنان اطلاعاتی را درباره خود این آزمایش هسته‌ای ادعایی آنان مخایره نکرده است؟!البته کاملا مشخص است که آنان با چنین بهانه‌جویی‌هایی از یک سو می‌خواهند در بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ کنند و بیانیه آژانس را بر پایه برنامه‌های خود ارائه دهند و از سوی دیگر، افکار عمومی را برای سندسازی بعدی خود فراهم کنند.