خرید لباس ورزشی زمان احتمالی دور دوم انتخابات مجلس نهم

وزير كشور زمان برگزاري مرحله دوم انتخابات مجلس نهم را اوايل ارديبهشت‌ماه عنوان كرد و گفت: پس از اينكه به شكايات انتخاباتي رسيدگي شود و صحت انتخابات به تاييد شوراي نگهبان برسد، مرحله دوم انتخابات برگزار خواهد شد.به گزارش ایسنا مصطفي محمدنجار در گردهمايي “ارزيابي عملكرد ادارات كل ثبت احوال در سال 90″، با اشاره به نقش مهم اين سازمان در برگزاري انتخابات اخير اظهار كرد: ملت ايران در اين انتخابات ثابت كرد كه دشمن نمي‌تواند كاري كند و سيلي محكمي به گوش دشمنان نواخت.وي با بيان اينكه “مردم ايران ثابت كردند كه ولايت‌مدار هستند و از مقتداي خود پيروي مي‌كنند”، به وظيفه ثبت احوال در انتخابات مجلس اشاره، اظهار كرد: سازمان ثبت احوال شبانه‌روزي براي برگزاري اين انتخابات تلاش كرد و با اقداماتي كه انجام شد از صدور راي مجدد جلوگيري كرد.نجار خاطرنشان كرد: مقرر شده است كه بعد از برگزاري اين انتخابات، سيستم مخابراتي نيز زيرساخت‌هاي خود را تقويت كند تا تجربه‌اي كه در اين انتخابات حاصل شد، در انتخابات رياست جمهوري آينده به شكل بهتري پياده شود.وزير كشور به اتصال كل 47 هزار شعبه اخذ راي به پايگاه وزارت كشور اشاره كرد و گفت: به اين ترتيب براي نخستين بار شماره ملي در برگزاري انتخابات كاربردي شد.وي با اشاره به نقش پايه‌اي سازمان ثبت احوال در كشور اظهار كرد: انتخابات اخير براي اين سازمان يك فرصت بود كه در ارتقاي جايگاه اين سازمان موثر است.نجار به ديگر خدماتي كه سازمان ثبت احوال ارائه مي‌كند اشاره و عنوان كرد: احراز تابعيت ايراني و نيز آمارهاي مربوط به تحولات جمعيتي كشور در كنار مسئوليت‌هاي مهمي همچون پروژه كارت هوشمند ملي بر عهده اين سازمان است.وزير كشور همچنين با اشاره به ضرورت توسعه زيرساخت‌ها به منظور برگزاري انتخابات به صورت تمام الكترونيكي، يادآور شد: در چهارده حوزه انتخاباتي كه شعب الكترونيك اخذ راي برپا شده بود، شمارش آرا در مدت زمان 60 تا 90 دقيقه‌اي به سرانجام رسيد.وي در اين همايش ضمن تقدير از رييس سازمان ثبت احوال و برخي مديران برگزيده اين سازمان با اهداي لوح، سامانه تلفن گوياي سازمان ثبت احوال به شماره «1510» را نيز افتتاح كرد.