خرید لباس ورزشی مذاکره پايداري و متحد براي ارائه ليست مشترك

يك عضو جبهه متحد اصولگرايان با بيان اينكه ارائه ليست مشترك براي دور دوم انتخابات از سوي جبهه پايداري و جبهه متحد منوط به توافق آنها است گفت: در حال حاضر جبهه پايداري و جبهه متحد اصولگرايان براي ارائه ليست مشترك در انتخابات در حال مذاكره هستند.اسدالله بادامچيان در گفت‌وگو با ايسنا گفت: در انتخابات نهمين دوره مجلس در حوزه انتخابيه تهران سه ليست جبهه پايداري، جبهه متحد اصولگرايان و صداي ملت توانست راي لازم را كسب كند، از اين رو براي دور دوم انتخابات جبهه پايداري و جبهه متحد در حال مذاكره براي ارايه ليست مشترك هستند.اين عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي همچنين در ارزيابي از اقبال مردم به كانديداهاي اين حزب در انتخابات، ‌گفت: ما همچون بقيه نامزدهاي اصولگرايان در ليست جبهه متحد قرار داشتيم و مثل آنها راي آورديم البته موتلفه تمايلي به گروه‌هاي باندي نداشت و به همين دليل ما حاضر نشديم كه نام‌مان در ليست‌هاي ديگر باشد، شايد اين موضوع دليلي باشد كه ميزان راي نامزدهاي انتخاباتي از حزب موتلفه در تهران اين ميزان باشد.