خرید لباس ورزشی فروش تور امارات ویژه نوروز به چهار برابر قیمت

تورهای گردشگری خارجی در ایام نوروز بیشترین افزایش نرخ را دارند به طوری که تور امارات که مقصد نخست گردشگری ایرانیان است در این ایام به چهار برابر قیمت و با 400 درصد رشد فروخته شده است.به گزارش خبرنگار مهر، تورهای گردشگری کشورهای همسایه نیز که همیشه بیشترین متقاضیان را از سوی ایرانیان دارند با افزایش سه تا چهار برابری قیمت در ایام نوروز عرضه می شوند.به عنوان مثال تور گردشگری چهار روزه در هتل دو ستاره، با صبحانه، ترانسفر و راهنمای محلی به مقصد امارات که در دیماه امسال 500 هزار تومان فروخته می شد اکنون تنها بعد از گذشت کمتر از دو ماه همان تور با همان خدمات برای ایام نوروز 91 به قیمت یک میلیون و 900 هزار تومان توسط آژانسهای مسافرتی فروخته می شود.تور گردشگری یک هفته به مقصد استانبول که تا پیش از ایام نوروز حدود 600 تا یک 900 هزار تومان قیمت داشت اکنون بابت اقامت در هتل سه ستاره با صبحانه و ترانسفر در رده قیمتی یک میلیون و 700 هزار تا دو میلیون تومان ارائه می شود. آژانسهای مسافرتی این نرخ را در هفته دوم عید تنها صد هزار تومان کاهش می دهند.اما تور گردشگری مالزی نیز که هتلهای آن بیش از چهار ستاره دارد در ایام نوروز از دو میلیون تومان به بالا عرضه می شود.با وجود افزایش بی رویه نرخ تورهای گردشگری در ایام نوروز، بسیاری از تورهای گردشگری تایلند پر شده اند و متقاضیان تنها برای یک هفته اقامت در هتلهای چهار ستاره آن هم در هفته دوم عید باید حداقل دو میلیون و 500 هزار تومان بپردازند درحالی که همین تور تا یک ماه پیش یک میلیون و 500 هزار تومان فروخته شده بود.افزایش قیمت در تورهای گردشگری خارجی ویژه ایام نوروز درحالی است که متولیان گردشگری در سازمان میراث فرهنگی معتقدند هیچ گونه افزایش نرخ در تورهای گردشگری وجود ندارد و مسافران را به اعلام شکایت از دفاتر خدمات مسافرتی متخلف از طریق سامانه های اعلام شده توسط سازمان و اعزام بازرسان و ناظران دلخوش می کنند!