خرید لباس ورزشی علت بازداشت مدیرعامل خبرگزاری «مهر»

«مقدسی» مدیر عامل خبرگزاری مهر بازداشت شد. به گزارش «» طبق اخبار رسیده، این بازداشت در نتیجه شکایت معاون اول رییس جمهور دولت از این خبرگزاری و صبح امروز صورت گرفته است. هنوز خبر تکمیلی درباره این بازداشت منتشر  نشده است.