خرید لباس ورزشی راه اندازی خانه نیمه راهی برای معتادان

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده طی سال آینده خانه های نیمه راهی برای معتادان در چند استان کشور راه اندازی می شود.به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرید براتی سده در مراسم افتتاح مرکز اجتماع درمان مدار شیشه افزود: طی ساللهای اخیر مصرف مواد محرک در جهان افزایش زیادی داشته که به تبع آن در ایران نیز افزایش یافته و با یک تغییر الگو همراه شده است به همین دلیل درمان مصرف کنندگان نیاز به برنامه ریزی و راهکار جدیدی دارد.وی با اشاره به اینکه میانگین سنی مصرف کنندگان مواد محرک پایین تر از معتادان دیگر است، گفت: مراحلی که برای درمان شیشه لازم است متفاوت و بیشتر از مخدرهای دیگر است به همین دلیل لازم است که مراکزی ویژه این مواد مخدر محرک در استانهای مختلف راه اندازی شود.معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی تاکید کرد: برای درمان شیشه دارویی وجود ندارد و درمانهای غیر دارویی مورد تاکید قرار گرفته اند.براتی از راه اندازی مرکز اجتماع درمان مدار شیشه ویژه زنان در کشور خبر داد و گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده در سال آینده در چندین استان کشور راه اندازی خواهد شد.وی گفت: طی سال آینده با همکاری تشکل غیر دولتی تولد دوباره سامانه ای برای ارائه اطلاعات در مورد انواع مواد مخدر به معتادان و خانواده های آنان راه اندازی می شود و اعتباری نیز برای این کار در نظر گرفته شده است.