خرید لباس ورزشی اسپانيا سفارتش را در دمشق بست

وزير امور خارجه اسپانيا اعلام كرد، مادريد فعاليت‌هاي سفارت اين كشور در دمشق را به حالت تعليق درآورده است.به گزارش ايسنا “خوزه مانوئل گارسيا مارگايو”، وزير امور خارجه اسپانيا با اعلام اين موضوع در سناي اين كشور گفت: تصميم اتخاذ شده در اعتراض به ناآرامي‌ها در سوريه اعلام شده است.به گزارش خبرگزاري شينهوا، وزير امور خارجه اسپانيا افزود: آنچه كه در سوريه در حال رخ دادن است، غيرقابل‌قبول است. كارمندان سفارت اسپانيا به هيات اتحاديه اروپا در دمشق مي‌پيوندند. آنها با اين كار به حمايت از منافع شهروندان اسپانيايي در سوريه ادامه خواهند داد.اسپانيا در هفتم فوريه سفير خود را در دمشق براي رايزني فراخوانده بود.