خرید لباس ورزشی توزيع آرم‌های طرح ترافیک بر اساس حروف الفبا

معاون اجرايي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران از آغاز چاپ آرم‌هاي طرح ترافيك سال 91 خبر داد.به گزارش ایسنا، مهندس وحيد نوروزي با اشاره به اينكه اطلاعات متقاضيان دريافت آرم طرح ترافيك با پايان يافتن مهلت از مراكز خدمات الكترونيك شهر جمع‌آوري شده است، افزود: بر اين اساس با تجميع اطلاعات چاپ آرم‌هاي طرح ترافيك سال 91 در تهران آغاز شد.وي با اشاره به اينكه بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته آرم‌هاي طرح ترافيك حدود 20 اسفندماه توزيع مي‌شود افزود: زمان دقيق توزيع آرم‌هاي طرح ترافيك متعاقبا اعلام مي‌شود.معاون اجرايي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، گفت: چاپ آرم‌هاي طرح ترافيك پس از اتمام در اختيار دفاتر الكترونيك شهر قرار گرفته و توزيع اين آرم‌ها به صورت سراسري و بر اساس حروف الفبا انجام مي‌شود.وي تصريح كرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته قطعا اشخاص حقيقي كه مدارك مورد نياز آرم‌هاي طرح ترافيك خود را به دفاتر الكترونيك شهر به طور كامل تحويل داده‌اند تا پيش از پايان سال آرم‌هاي جديد را دريافت مي‌كنند و اعتبار آرم‌هاي سال 90 پايان امسال به اتمام رسيده و از ابتداي سال آينده آرم‌هاي سال 91 معتبر خواهند بود.