خرید لباس ورزشی «نگاه شما»: جشن های ایرانی

فروردین:۱ فروردین جشن نوروز/جشن سال نو۲ فروردین عيدنوروز۳ فروردین عيدنوروز۴ فروردین عيدنوروز۶ فروردین روز اميد،روزشادباش نويسي۱۰ فروردین جشن آبانگاه۱۳ فروردین جشن سيزده بدر۱۷ فروردین سروش روز،جشن سروشگان۱۹ فروردین فروردين روز،جشن فروردينگان اردیبهشت:۱۰ اردیبهشت جشن چهلم نوروز ۱۵ اردیبهشت جشن ميانه بهار/جشن بهاربدخرداد:۶ خرداد خرداد روز،جشن خردادگان۱۳ خرداد تير روز،جشن تيرگان تیر:۱ تیر جشن آب پاشونك،جشن آغاز تابستان۱۵ تیر جشن خام خواري مرداد:۷ مرداد مرداد روز،جشن مردادگان۱۰ مرداد جشن چله تابستان شهریور:۴ شهریور زادروز داراب (كوروش)۴ شهریور شهريور روز،جشن شهريورگان مهر:۱۶ مهر مهر روز،جشن مهرگان۲۱ مهر جشن پيروزي كاوه و فريدون آبان:۱۰ آبان آبان روز، جشن آبانگان۱۵ آبان جشن ميانه پاييز آذر:۱ آذر آذر جشن۹ آذر آذر روز، جشن آذرگان۳۰ آذر جشن شب يلدادی:۱ دی روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان۸ دی دی به آذر روز، دومین جشن دیگان۱۵ دی دی به مهر روز، سومین جشن دیگان۲۳ دی دی به دین روز، چهارمین جشن دیگان بهمن:۲ بهمن بهمن روز، جشن بهمنگان۵ بهمن جشن نوسره۱۵ بهمن جشن ميانه زمستان ۲۹ بهمن جشن سپندارمذگان، روز عشق اسفند:۵ اسفند جشن اسفندگانفرستنده: هبوط«» مطالب اختصاصی و گردآوری شده توسط خوانندگان محترم را در قالب جدیدی با عنوان «نگاه شما» منتشر خواهد کرد.مخاطبان محترم می توانند مطالب دلخواه خود را در موضوعات مختلف، به آدرس negaheshoma@tabnak.ir ارسال نمایند.مخاطبان محترم برای ارسال مطالب خود باید چند نکته  را در نظر داشته باشند:1. این قالب جدید برای ارائه و معرفی «نگاه بییندگان به تمام موضوعات» می باشد.2.مطالب اختصاصی یا گردآوری شده می تواند در قالب: ایده ، فیلم، عکس، گزارش تحلیلی، گزارش خبری، کاریکاتور و… باشد.3. مطالب ارسال شده حتی الامکان با ذکر نام و نام خانوادگی فرستنده باشد.4. موارد ارسالی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین جاری نداشته باشد.5. مطالب ارسالی به زبان و فونت فارسی باشد.6.مطالب ارسال شده حتی الامکان حاوی اطلاعات دقیق باشد.مشخصات فنی1. از ارسال تصاویر در متن فایلهای word خودداری شود.2. حجم فایل تصویری ارسالی( به صورت gif یا jpg ) بیشتر از 5 مگابایت نباشد.3. حداکثر حجم فایل صوتی یا ویدیو پنجاه مگابایت باشد. (نوع فایل: wmv,  flv, wav, mp3, wma)