خرید لباس ورزشی خط فقر شديد، 575 هزار و 400 تومان

مبلغ سبد هزينه يک خانواده چهار نفره بر اساس تحقيقات همه جانبه و در نظر  گرفتن حداقل ها و نه حداکثرها و با حذف کالاهاي يارانه اي از سبد خانوار، مبلغ 795 هزار و 595 تومان و خط فقر شديد نيز رقمي معادل 575 هزار و 400 تومان است. علي اکبر عيوضي رييس کميته  تخصصي مزد کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که کميته مزد استان تهران يکي از کميته هاي فعالي است که هر ساله درباره حداقل دستمزد کارگران براساس ماده 41 قانون کار جلسات خود را در سه ماهه  آخر سال برگزار مي کند، اظهار کرد: اين کميته از تمامي جهات تمرکز خود را بر روي نياز هاي يک خانواده چهار نفره به صورت ميانگين معطوف مي کند.  وي ادامه داد: از آنجايي که بر اساس معيار ها و استاندارد هاي بين المللي تنها 17 قلم ماده غذايي براي تعيين خطر فقر يا گرسنگي انسان ها در نظر گرفته مي شود، تصريح کرد: براين اساس روزانه بايد دو هزار کالري براي بزرگسالان و هزار و 800 کالري براي خردسالان در سبد هزينه  خانوار لحاظ شود.  عيوضي با تاکيد بر اين که اقلامي که امسال در کميته مزد در نظر گرفته شده، 35 قلم کالاي ضروري است، گفت: از اين رو کميته مزد استان تهران با حذف کالاهايي که به آنها يارانه تعلق مي گيرد و هم چنين انجام تحقيقات ميداني، جمع آوري اطلاعات از تشکلات مختلف و تعاوني هاي بزرگي که اقلام در آنها براساس نرخ مصوب دولتي توزيع مي شود، 35 کالا را به جاي 17 قلم کالا مدنظر قرار  داده ايم.  رييس کميته مزد استان تهران ادامه داد: به دليل حذف يارانه ها يکسري اقلام نظير نان، آب، برق، گاز و مبلغ اجاره بها و خريد مسکن را از اقلام ضروري سبد هزينه  خانوار حذف کرده ايم.  وي با بيان اين که براساس بررسي هاي ما در کميته مزد استان تهران خوراکي ها از ابتداي سال جاري تا بهمن ماه از 26 تا 40 درصد افزايش قيمت داشته است، بيان کرد: از ابتداي امسال براساس اعلام سايت هاي رسمي و درصد تورمي که کميته  ما لحاظ کرده است و منتهي به بهمن ماه سال جاري نيز بوده  است، 26 درصد تورم را اعلام مي کنيم، ولي در بعضي از اقلام خوراکي پروتئيني مثل شير و گوشت ما افزايش 40 درصدي را نيز شاهد بوده ايم.  عيوضي با تاکيد بر اين که به علت نوسان شديد نرخ تورم تعيين حداقل دستمزد سال 91 متفاوت تر از سال هاي قبل است، گفت: ما شاهد يکسري تاثيرات در افزايش تورم و نرخ طلا و ارز بوده ايم. در سطح جامعه يک نرخي است که به صورت طبيعي افزايش مي يابد و در مقابل يک نرخي است که ميزان افزايش آن منطقي نيست. از اين رو بايد گفت افزايش نرخ طلا و ارز بر روي ساير اقلام کشور نيز تاثير گذاشته است.  رييس کميته مزد استان تهران افزود: بالا رفتن نرخ طلا و ارز به دست خود دولت است و نه مردم، نه کسبه و نه اتحاديه هيچ نقشي در نوسان قيمت آنها ندارد.  وي با تاکيد بر اين که مهم ترين عامل تمايز تعيين حداقل دستمزد سال 91 با سال هاي آينده به  دليل همين نوسانات است، تصريح کرد: ما در تعيين سبد هزينه  خانوار در بسياري از جاها از حداقل ها نيز پايين تر آمده ايم که اگر کسي مدعي شد که اين رقم ها منطقي نيست، بتوانيم حقيقت محض بودن آن را ثابت کنيم.  عيوضي گفت: در خانواده فقط بحث خوراک مطرح نيست، تحصيل، آموزش، مسکن، حمل ونقل و بسياري چيزهاي ديگر نيز در سبد هزينه  خانوار حائز اهميت و جزو نيازهاي ضروري است.  رييس کميته مزد استان تهران با بيان اين که بالا بودن هزينه هاي استيجاري باعث مي شود سرپرست خانوارها نتواند خواسته هاي ضروري اعضاي خانواده را تامين کنند، گفت: به همين دليل است که ما شاهد رشد پديده هايي نظير چند شغلي بودن در کشور و يا بروز ساير معضلات ديگر مي شويم.  وي ادامه داد: سرپرست خانوار مجبور است از بسياري از نياز هاي ضروري اعضاي خانواده به خاطر پرداخت هزينه هاي اجاره بها حذف کند و اين موضوع در حال حاضر يکي از معضلات جامعه ماست.  عيوضي با تاکيد بر اين که بايد جامعه اي را فراهم کنيم تا خانوار ها بتوانند در آن آرامش خاطر داشته باشند، تصريح کرد: کميته  ما در سال جاري سعي کرده است حداقل ها را در نظر بگيرد و به مسوولين بقبولاند که اين مشکلات در جامعه ي ما وجود دارد که همه آنها نيز به طبع مشکلات اقتصادي به وجود آمده است.  رييس کميته مزد کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران ادامه داد: امسال ما يک موضوعي را در نظر گرفته ايم که براساس آن برخي از متوليان افزايش دستمزد که آن را عاملي براي افزايش تورم مي دانند را توجيه کنيم که اين امر حقيقت ندارد و دستمزد عامل تورم نيست.  وي افزود: براساس تحقيقات ما سال 89 و 90 در مقايسه با دهه  گذشته کمترين افزايش دستمزد را شاهد بوده  است، ولي در مقابل بيشترين تورم در سال هاي 89 و 90 به چشم خورده است، بنابراين اين ادعا که افزايش دستمزد موجب تورم است بدون کار کارشناسي بوده و غيرمنطقي است.  رييس کميته مزد استان تهران با تاکيد بر اين که اگر قدرت خريد کارگران کمتر شود، تورم افزايش مي يابد، گفت: براين اساس مبلغ هزينه سبد هزينه يک خانواده چهار نفره از تمامي جهات، تحقيقات همه جانبه و در نظر گرفتن حداقل ها و حذف کالاهاي يارانه از سبد خانوار مبلغ 795 هزار و 595 تومان سبد هزينه  خانوار چهار نفره است و خط فقر شديد نيز معادل 575 هزار و 400 تومان است.  عيوضي گفت: اگر درآمد خانوار از اين مبلغ کمتر باشد، متاسفانه حتي ضروريات يک خانواه نيز تامين نمي شود.  وي با طرح اين سوال که فاصله بين سبد هزينه و حداقل مزد سال جاري که معادل 330 هزار تومان است را چه کسي بايد پاسخگو باشد، گفت: جامعه کارگري در مقابل تمامي مشکلات ايستادگي کرده، اما ديگر نمي تواند پايين تر از حداقل معيارهاي جهاني را به خانواده هاي خود تحميل کند.  رييس کميته مزد استان تهران با تاکيد بر اين که سو» تغذيه اولين تبعات فاصله بين سبد هزينه خانوار و درآمد است، اظهار کرد: در شوراي عالي کار بايد اين مسائل در نظر گرفته شود و بايد نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت به فکر خانواده هاي کارگري باشند.  عيوضي در پايان با بيان اين که در کلانشهرها 20 درصد به ميزان سبد هزينه  خانوار و خط فقر شديد اضافه مي شود، گفت: اين 35 قلم کالايي که ما در نظر گرفته ايم شامل تمام کالاهايي است که در طول يک ماه خورده و نوشيده مي شود و صرف ضروريات مي شود. بدون احتساب تفريحات و اعياد.