خرید لباس ورزشی يارانه نقدي اسفند اين هفته پرداخت مي‌شود

پيش از اين برخي خبرها حاكي از احتمال افزايش يارانه نقدي مردم در اسفندماه بود كه دولت اين امر را منوط به انصراف 10 ميليون نفر از دريافت يارانه كرده بود.یارانه نقدی اسفند ماه به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان اين هفته واریز می‌شود. به گزارش خبرنگار ايلنا، یارانه نقدی اسفند ماه مانند ماه‌هاي گذشته به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان است که اين هفته از سوي دولت پرداخت خواهد شد. پيش از اين برخي خبرها حاكي از احتمال افزايش يارانه نقدي مردم در اسفندماه بود كه دولت اين امر را منوط به انصراف 10 ميليون نفر از دريافت يارانه كرده بود كه با عدم انصراف اين تعداد به نظر مي‌رسد اين امر پيش از سال جديد مقدور نباشد.