خرید لباس ورزشی تصاویر: حضور عروس و داماد بيرجندي در انتخابات