خرید لباس ورزشی بانک روسی سفارت ایران را تحریم کرد

12 اسفند ماه 1390 عصر پنج شنبه مورخ 11/12/1390، بانك و ت ب 24 بطور ناگهاني اعلام داشت كه تصميم به بستن حسابهاي ديپلماتها و ساير كاركنان سفارت جمهوري اسلامي ايران گرفته است، لذا دارندگان حساب مي بايست تا پايان وقت اداري نسبت به بستن حساب خود اقدام نمايند، در غير اينصورت تا ساعت 24 همان روز كليه حسابها مسدود و موجودي آنها بلوكه خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه اين درحاليست كه بانك مزبور در خصوص اين اقدام هيچگونه اعلان قبلي به اين سفارت نداشته و قبل از پايان وقت اداري اقدام به مسدود نمودن حسابها نموده است. چنين اقداماتي علاوه بر آنكه در مغايرت آشكار با معاهدات و كنوانسيونهاي بين المللي است ، با روابط مودت آميز دو كشور نيز همخواني نداشته و برخلاف عرف و نزاكت بين المللي مي باشد. سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسكو ضمن محفوظ دانستن حق خود جهت پيگيري موضوع، اين اقدام بانك مزبور را گامي در جهت عملي ساختن تحريمهاي يكجانبه، غيرقانوني و فرا سرزميني ايالات متحده آمريكا در كشور بزرگ روسيه مي داند. البته حسن همجواري دو كشور و روابط ديرينه و مستحكم دولت و ملت ايران و روسيه فراتر از آن است كه چنين رفتارهاي غير معمول و سخيفي بر آن خدشه وارد نمايد.