خرید لباس ورزشی استخر تالار عروسي جان کودک 3 ساله را گرفت

علي اميني معاون عمليات منطقه سه آتش نشاني تهران با بيان اينكه با تماس افرادي با سامانه 125 و اعلام غرق شدن احتمالي فرزندشان در استخر يک تالار عروسي واقع در شمال تهران، بلافاصله با هماهنگي ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني، نيروهاي عملياتي ايستگاه 36 و هم چنين گروه ويژه غواصي اين سازمان به صورت همزمان در ساعت 19:28 شب گذشته راهي محل حادثه در خيابان ازگل شدند گفت: شب گذشته درحالي که خانواده‌ها درسالن اصلي تالار، سرگرم مراسم عروسي بودند کودک سه ساله از روي کنجکاوي ازخانواده خود دورشد وبه گردش در اطراف تالار پرداخت.به گزارش ایسنا وي افزود: خانواده اين کودک وقتي که از غيبت فرزندشان باخبر شدند شروع به جستجو کرده وتمامي قسمت‌هاي مختلف تالار و اطراف آن را جشتجو كرده و هنگامي که هيچ آثاري از وي نيافتند سراسيمه از آتش نشاني درخواست کمک کردند.اميني گفت: البته کارکنان تالار به گمان اين که کودک به داخل استخر افتاده باشد داخل استخر تالار را هم جستجوکردند ولي موفق به کشف او نشدند.معاون عمليات منطقه 3 آتش نشاني خاطرنشان کرد: گروه غواصي سازمان آتش نشاني به محض رسيدن به محل، بلافاصله با ابزارآلات مخصوص به اعماق استخر رفته و جسد بي جان «امير عباس – ح» را از عمق آب ا ستخر بيرون کشيدند.وي ا فزود: عوامل اورژانس حاضر در محل پس از معاينه اين کودک مرگ وي را به علت خفگي درآب تاييد کردند.اميني نداشتن حفاظ مناسب در کنار استخر وبازيگوشي کودک در اطراف تالار را علت وقوع اين حادثه تاسف بار ذکر کرد.