خرید لباس ورزشی حساب ذخیره ارزی در بودجه۹۱ عملا تعطیل شده

مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم، با انتشار گزارشی تاکید کرده است که لایحه بودجه سال ۹۱ با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی، جواز برداشت از صندوق صادر شده و برای همه منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ هزینه پیش‌بینی شده و حساب ذخیره ارزی به صورت عملی تعطیل شده است.به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امور مربوط به بخش نفت و صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را بررسی کرد.در این گزارش آمده است؛ بند «۱» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، ۵/۱۴ درصد از ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی را به شرکت ملی نفت ایران و ۲۳ درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است. همچنین در این لایحه مقدار تولید نفت خام بیش برآورد شده، رقمی برای فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی بیان نشده در نتیجه امکان ارزیابی سهم دقیق شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.بر اساس این گزارش؛ سهم شرکت نفت از گاز طبیعی و سهم مناطق محروم و نفت‌خیز از صادرات گاز طبیعی منظور نشده، سهم صندوق توسعه ملی کم برآورد شده، با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی جواز برداشت از صندوق صادر شده و برای همه منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ هزینه پیش‌بینی شده و حساب ذخیره ارزی به صورت عملی تعطیل شده است.مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تاکید کرده است که؛ همچنین متن بند «۱-۲» به گونه‌ای تنظیم شده است که سهم صندوق توسعه ملی از وجوه حاصل از مازاد درآمدهای نفتی نسبت به ارقام لایحه در اختیار هیات وزیران برای توزیع بین مصارف بند «۱-۲» قرار خواهد گرفت. این گزارش می‌افزاید: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، مجموع منابع ناشی از صادرات نفت حداقل ۱۹۲/۶۷۲ میلیارد ریال خواهد شد و هر چند درآمدهای غیر نفتی لایحه بیشتر از واقع برآورد شده است؛ اما حتی با پذیرش همین پیش‌بینی وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ از ۲/۴۲ درصد در قانون سال قبل به ۶/۴۶ درصد افزایش یافته است./