خرید لباس ورزشی چرا شاه درگذشت آیت‌الله بروجردی را به آقای حکیم تسلیت گفت؟+سند

امروز سالگرد ارتحال مرحوم آیت الله بروجردی، مرجع تمام و عالیقدر جهان تشیع است. ایشان در چنین روزی در سال 1340 دارفانی را وداع گفته و با رحلت ایشان، ثلمه ای بر مرجعیت شیعه وارد شد. جریانات سیاسی آن روزگار نیز بسیار کوشیدند جای خالی آیت الله بروجردی همچنان در ایران خالی بماند. به گزارش «»، با رحلت آیت‌الله بروجردی که در آن زمان مرجعیت عام جهان تشیع بودند، تلاش‌های بسیاری شد که در مرحله نخست، مرجع عامی در جهان تشیع مطرح نشود و ثانیا در صورت مطرح شدن مرجع عام این مرجعیت در خارج از ایران و در سرزمین دیگری حضور داشته باشد و در واقع، مرجعیت شیعه قم به نجف منتقل شود تا هیچگاه خطری از ناحیه مرجعیت شیعه احساس نکند.بنا بر اسنادی که از سیستم‌های اطلاعاتی و جاسوسی رژیم سابق باقی مانده، این مسأله به خوبی نشان داده که بنا بر این بوده است، زمینه بر جانشینی هر کسی به غیر از حضرت امام (ره ) و تا جایی که می‌شود در بیرون کشور فراهم شود که البته هیچگاه این گونه نشد. حتی در پیام تسلیتی که محمد رضا پهلوی به مناسبت رحلت آیت الله بروجردی در رادیو خواند، خطاب پیام تسلیت وی آیت‌الله حکیم در عراق بود و نه روحانیت و حوزه‌های علمیه ایران.ژتصویر سند از مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی این رویکرد، یعنی مقابله با مرجعیت شیعه و یا دور کردن مرجعیت شیعه از بطن مردم ایران اگر چه در تاریخ توسط جریان‌های سیاسی گوناگون تکرار شده است ـ با علم به اینکه مرجعیت قوام دهنده یکپارچگی جهان تشیع است ـ اما هیچگاه عملیاتی نشده است.امروز در سالگرد رحلت آیت الله بروجردی و با یادآوری برنامه‌های جریانات سیاسی برای کنار گذاشتن مرجعیت سیاسی در تاریخ، باید بیش از پیش هشیار بود که حفظ احترام و اقتدار مرجعیت شیعه نصب العین برنامه‌های سیاسی و اجتماعی قرار گیرد که در تاریخ تشیع این مرجعیت شیعه بوده که پناه مردم بوده و به گاه حادثه در پیچ و خم مشکلات سیاسی، اجتماعی همین مرجعیت شیعه است که گره‌گشاست.در سال‌های اخیر، متأسفانه دیده شده که گاه دغدغه‌های مرجعیت شیعه به ویژه در حوزه مسائل فرهنگی آنچنان که شایسته است مورد توجه قرار نمی‌گیرد و یا کوتاهی‌هایی در این زمینه صورت می‌گیرد، که با توجه به این مطالب، این روند، روند درستی نیست و همه مسئولانی که در حوزه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی مسئولیت دارند، لازم است که بیش از آنچه در سالیان اخیر رخ داده است، به نظریات مراجه عظام شیعه توجه کنند.