خرید لباس ورزشی واژگوني اتوبوس ايراني در ترکيه

بر اثر واژگون شدن يک دستگاه اتوبوس مسافربري ايران در شرق ترکيه 4 مسافر کشته و 24 تن زخمي شدند.به گزارش واحد مرکزي خبر از آنکارا، سخنگوي کنسولگري جمهوري اسلامي ايران در ارضروم گفت : اين اتوبوس که از استانبول راهي ايران بود ، به علت لغزندگي جاده در منطقه ننه خاتون از جاده ارضروم – پارسينلر از جاده منحرف و سپس واژگون شد.وي افزود: هم اکنون مجروحان اين سانحه در حال اعزام به بيمارستانهاي منطقه هستند.