خرید لباس ورزشی سناریوی زن خیانتکار برای قتل شوهرش

زن خیانتکار که با همدستی مردی همسرش را به قتل رسانده بود، در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیرعلنی محاکمه شد.به گزارش مهر، اوایل مهر سال گذشته زنی در تماس با پلیس پاکدشت از قتل همسرش خبر داد. پس از این تماس تیمی از ماموران با حضور در خانه این زن با جسد همسرش روبرو شدند که با ضربه های کارد به قتل رسیده بود. بهم ریختگی خانه از درگیری قاتل با مرد جوان حکایت داشت.کارآگاهان در ادامه به تحقیق از همسر مقتول پرداختند. زن جوان که سعی می کرد خود را ناراحت نشان دهد به ماموران گفت: امروز وقتی از خرید به خانه بازگشتم متوجه بهم ریختگی خانه شدم. در ابتدا تصور کردم دزد آمده به همین خاطر به جستجوی خانه پرداخته و با جسد غرق در خون همسرم روبرو شدم. سریع خودم را به تلفن رسانده و موضوع را به پلیس اطلاع دادم.در ادامه جسد برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. تیم جنائی که به اظهارات زن جوان مشکوک شده بودند تحقیقات را روی او متمرکز کردند. در جریان بررسی ها مشخص شد زن جوان با مرد غریبه ای به نام حامد ارتباط پنهانی دارد. با کشف این سرنخ مونا- همسر مقتول- دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد.او در بازجوئی ها ابتدا حرف های قبلی خود را تکرار کرد اما درادامه لب به اعتراف گشود و گفت: چندی قبل با حامد در خیابان آشنا شدم. او به من ابرازعلاقه می کرد و به دلیل اختلافاتی که با همسرم داشتم به این ارتباط ادامه دادم. روز حادثه همسرم متوجه این ارتباط شد و ما مجبور به قتل او شدیم.درادامه حامد نیز دستگیر شد که در بازجوئی با اقرار به قتل مدعی شد، از سوی مونا اغفال شده و دست به این جنایت زده است.پس از تحقیقات مقدماتی و بازسازی صحنه قتل پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.دو متهم پرونده سرانجام در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفتند. در جلسه دادگاه که به صورت غیرعلنی برگزار شد متهم اصلی پرونده با ویلچر وارد شعبه شد و ادعا کرد در جریان تحقیقات این اتفاق برای او رخ داده است.در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد و دو متهم به دفاع از خود پرداختند.رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار سپس وارد شور شده و پرونده را برای رفع نقایص آن به دادسرا بازگرداندند.