خرید لباس ورزشی خودسوزی تبتی های مقیم هند

سفر “هو جین‌تائو” رئیس جمهوری چین هند اعتراض تبتی های مقیم هند را به همراه داشته است. “هو جین‌تائو”  براي حضور در نشست سران کشورهاي عضو گروه بريکس در این هفته عازم دهلی نو شده است که حضورش در هند اعتراض تبتی های در تبعید را بهمراه داشته است. استقلال طلبان تبتی سال هاست که با دولت مرکزی چین درگیر هستند و برای بازگرداند رهبر مذهبی خود به لهاسا و استقلال تبت تلاش می کنند. خود سوزی راهبران بودایی تبتی یکی از مشهور ترین حرکات اعتراضی در سراسر جهان است. هر از گاهی در گوشه ای از دنیا برای جلب توجه رسانه ها به تبت این کار صورت می گیرد. سفر “هو جین‌تائو” به هند که بیشترین مهاجران تبتی دور از وطن رلا در خود جای داده این کشور را در هفته گذشته به محل تجمع اعتراضی تبتی ها تبدیل کرده است.هشدار: دیدن این تصاویر به دلیل صحنه های دلخراش شاید برای همه مناسب نباشد.