خرید لباس ورزشی خودداری الجزایر از پذیرش جسد محمد مراح

الجزایر با عنوان كردن دلایل امنیتی از پذیرش جسد ‘ محمد مراح ‘ كه متهم به كشتن هفت شهروند یهودی فرانسه است، خودداری كرد.به گزارش ایرنا ، پدر مراح بدنبال كشته شدن وی درتلاش بود تا با فراهم شدن مقدمات انتقال جسد فرزندش به الجزایر وی در روستای زادگاهش دفن شود.منابع خبری فرانسوی گزارش دادند كه الجزایر با عنوان كردن دلایل امنیتی از پذیرش جسد مراح خودداری كرده است.براساس این گزارش ، یك مقام مذهبی در فرانسه نیز اعلام كرده است سعی می شود تا در هماهنگی با مقامات فرانسوی جسد مراح ظرف 24 ساعت آینده در فرانسه دفن شود.مقامات فرانسوی بیم آن دارند كه قبرمراح از سوی افراد تخریب شده و یا به زیارتگاهی تبدیل شود.مراح در جریان درگیری با نیروهای ضربت فرانسه در منزل مسكونی خود در تولوز جان باخت.پدر وی از كشته شدنش در حمله نیروهای فرانسوی شاكی است و اعلام كرده است قصد پس از مراسم كفن و دفن فرزندش از اقدام نیروهای فرانسوی در این زمینه شكایت كند.گفته می شود وی وكیلی را برای این كار تعیین كرده است.قرار بود جسد مراح صبح امروز به الجزیره منتقل شود.