خرید لباس ورزشی اعتراضات در اسپانيا به خشونت کشيده شد

همزمان با اعتصاب سراسري در اسپانيا شهرهاي مختلف اين کشور صحنه درگيري معترضان با پليس بود.به گزارش واحد مرکزي خبر ، وزارت کشور اسپانيا از دستگيري سي و سه تظاهر کننده و زخمي شدن سه نيروي پليس در اين درگيري‌ها خبر داده است.معترضان در جريان تجمع در مقابل ساختمان بورس بارسلون در مقابل آن آتش روشن کردند.از سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت ميلادي تاکنون اين ششمين اعتصاب سراسري در اسپانيا به شمار مي‌رود.قرار است بيش از صد تظاهرات در سراسر کشور اسپانيا برگزار شود.