خرید لباس ورزشی احتمال توقف توليد نفت در كردستان عراق

مقامات منطقه كردستان عراق گفتند: صادرات نفت اين منطقه به 50 هزار بشكه در روز تنزل يافته و اگر دولت مركزي عراق بدهي 1.5 ميليارد دلاري خود را به توليدكنندگان نفت نپردازد، توليد نفت در كردستان عراق براي دومين بار طي سالهاي اخير متوقف خواهد شد.به گزارش ايسنا دولت منطقه كردستان عراق همچنين از شركت‌هاي نفتي خارجي نظير بريتيش پتروليوم خواست كه براي توسعه ميادين نفتي در داخل و حوالي شهر كركوك با دولت بغداد قرارداد جداگانه نبندند.دولت مركزي عراق اعلام كرده كه در حال گفت‌وگو با بريتيش پتروليوم درباره افزايش توليد نفت در يك ميدان نفتي به نام كركوك در نزديكي اين شهر است.مناقشه دولت عراق و مقامات منطقه كردستان در مورد درآمدهاي نفتي در سال 2010 نيز باعث توقف يك ساله صادرات نفت از منطقه كردستان شد كه اين مناقشه در فوريه 2011 به پايان رسيد.