خرید لباس ورزشی آمار ولادت های سال 91 تا امروز

سازمان ثبت احوال كشور اعلام كرد: از ابتدای فروردین ماه سال 91 تا روز یازدهم این ماه، 38 هزار و 658 نوزاد در كشور متولد شدند.به گزارش ایرنا، از این تعداد، 19 هزار و 792 پسر و 18 هزار و 866 دختر در این 11روز گذشته از سال 91 متولد شدند.بر اساس این گزارش، از مجموع این ولادت ها ، 30 هزار و 153نوزاد در شهرها و هشت هزار و 505 نوزاد نیز در روستاها متولد شدند.بر اساس آمارهای موجود در سازمان ثبت احوال كشور ، سال گذشته بیش از یك میلیون و 300 نوزاد در كشور متولد شدند.بر اساس این گزارش، الگوی باروری در كشور بر اساس ولادت‌های گروه سنی مادران مشخص می‌شود.این گزارش می افزاید: سنین باروری مادران از20 تا 24 ساله به 25 تا 29 ساله افزایش یافته كه اثر جمعیتی این تحول بر رشد جمعیت كاملا مستقیم است، زیرا با افزایش سن، با كاهش باروری و كاهش رشد جمعیت نیز روبرو می‌شویم.