خرید لباس ورزشی مصادره دارایی خانواده قذافی در ایتالیا

ایتالیا 1.1 میلیارد یورو دارایی خانواده دیکتاتور سرنگون شده لیبی را مصادره کرد.به گزارش فارس، پلیس مالیات ایتالیا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دارایی‌های خانواده قذافی که شامل 1.25 درصد سهام بانک “یونی کردیت” ایتالیا می‌شود را مصادره کرده است.دارایی‌های خانواده قذافی در ایتالیا در مجموع 1.1 میلیارد یورو ارزش دارد که شامل 0.58 درصد سهام شرکت نفتی “انی” ایتالیا و حدود 2 درصد سهام شرکت “فین‌مکانیکا” است.