خرید لباس ورزشی مجلس نهم درمبارزه با فساد جدی باشد

حسن
سبحانی در گفتگو با در ضمن تاکید بر مبارزه
جدی مجلس نهم با فساد اقتصادی، اظهار داشت: یکی از اصولی که باید نمایندگان
مردم در مجلس نهم به آن بپردازند بحث مبارزه با فساد اقتصادی در جامعه
است.مجلس نهم سازو کارهایی که منجر به فساد می شود را رفع کندنماینده
سابق مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مجلس آینده باید
ببینند چه سازو کارهایی در اقتصاد حاکم است که منجر به فساد می شود و در
رفع آنها بکوشد.سبحانی یاد آور شد: یکی از اشکالات ما این است که فقط نسبت به معلول ها سختگیری می کنیم و به سراغ علت ها نمی رویم.وی خاطر نشان کرد: ما نسبت به ظلم و فساد سخت می گیریم در حالیکه به سازو کارهای تولید آن بی توجه هستیم.وی
اضافه کرد: اگر نمایندگان مردم در مجلس نهم به موضوعات مهم و کلیدی مانند
برنامه پنجم، بودجه سال 1391، قانون هدفمندی یارانه ها و قوانینی که به
خصوصی سازی های وسیع منجر میشود خودشان را منفعل نشان ندهند می توانند موفق
باشند.نمایندگان مجلس نهم به دنبال اصلاح اشکالات باشندعضو
سابق کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر
در مقابل رویه ای غلط قرار گرفتند نگویند اینها که از گذشته بوده و باید
ادامه پیدا کند و بلکه باید نمایندگان مردم در مجلس نهم به دنبال اصلاح
اشکالات باشند.سبحانی اضافه کرد: نگاه نمایندگان همچنین باید به
کمیسیون های تخصصی تغییر پیدا کند، چون کمیسیون های موجود در مجلس اختصاصی
هستند نه تخصصی و هر کمیسیونی اختصاص به هر کاری دارد.وی افزود:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی فکر می کنند در قبال مسائل غیر مربوط به
کمیسیون خودشان مسئولیت ندارند که باید این نگاه از ذهن نمایندگان تغییر
پیدا کند.نمایندگان مجلس از پراکنده کاری پرهیز کنندعضو
هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: نمایندگان مجلس نهم باید از
پراکنده کاری پرهیز کنند چرا که بزرگان می گویند کارهای بزرگ از تجمع
کارهای کوچک ولی درست حاصل می شود و این خیلی بهتر از این است که به امور
پر طمطراق کلی بپردازیم که برای ارتقای وضعیت مردم کاری از پیش نمی برد.وی
به دیگر اولویت مجلس نهم پرداخت و اظهار داشت: مجلس نهم باید به یکی دیگر
از اولویت های خود یعنی عملیاتی کردن شعار تولید که سالیان طولانی در کشور
به آن پرداخته شده بپردازد.سبحانی در پایان گفت: توجه به تولید از
نکات بسیار مهم است که باید به خوبی به آن پرداخته شود و عدم توجه به این
موضوع باعث ضربه زدن به تولید در جامعه می شود.