خرید لباس ورزشی مجلس آیین‌نامه سوال از رئیس‌جمهور را اصلاح می‌کند

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به وجود نارسایی و ابهام در برخی مواد آیین نامه سوال از رئیس جمهور این قانون در آینده نزدیک اصلاح می‌شود.به گزارش فارس، عوض حیدرپور با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر افکار عمومی بر این باور است که پاسخ‌های رئیس جمهور به سوالات نمایندگان مجلس منطبق بر حقیقت و واقعیت نبوده است.وی ادامه داد: در زمینه طرح سوال از رئیس جمهور دو موضوع مطرح بود؛ یکی ماده آیین نامه سوال از رئیس جمهور که بر اساس آن نمایندگان سوال کننده در مدت 15 دقیقه مهلت سوال دارند و رئیس جمهور طی یک ساعت می‌تواند به آن پاسخ دهد و دیگری عدم شفافیت این ماده در خصوص رای گیری در زمینه قانع شدن یا نشدن نمایندگان مجلس است.نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اصلاح این آیین نامه یادآور شد: در سال جدید با اصلاح این قانون و ابهام زدایی از آن امکان استفاده بهتر از این آیین نامه میسر می‌شود.وی در ادامه با تشریح بندهای اصلاحیه آیین نامه سوال از رئیس جمهور تصریح کرد: بر این اساس در پایان هر سوالی که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود و پاسخی که از سوی رئیس جمهور ارائه می‌شود، رای گیری انجام می‌شود و قانع شدن و یا نشدن نمایندگان مشخص می‌شد.حیدرپور تصریح کرد: اصلاح این آیین نامه کمک شایانی به مجلس می‌کند و روسای جمهور آینده می‌دانند که در صورت تخلف و عدم تمکین به قانون باید در صحن مجلس حاضر شده و به سوالات نمایندگان پاسخ دهند و در صورت عدم اقناع نمایندگان حتی تا مرحله استیضاح وعدم کفایت سیاسی پیش می‌روند.وی اضافه کرد: من به عنوان نماینده ملت ایران اعلام می‌کنم که پاسخ‌های رئیس جمهور به سوالات نمایندگان قانع کننده نبود و این وعده را به مردم شریف می‌دهیم که در نخستین فرصت با اصلاح آیین نامه سوال از رئیس جمهور امکان رضایت‌مندی حداکثری مردم را فراهم کنیم.