خرید لباس ورزشی قبول دارم افت کرده بودم

 رحمتی در پایان بازی به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و گفت: قبول دارم مدتی افت کرده بودم اما این چیزها در فوتبال طبیعی است و من امروز دوباره در حد خودم بازی کردم. این نمایشی بود که از آن راضی بودم و اگر خدا کمک کند باید همیشه در همین سطح بازی کنم.به گزارش افکارنیوز،خبرنگاران از رحمتی درباره مشکل مالی اش با استقلال پرسیدند و او پاسخ داد: من با استقلال مشکل مالی ندارم حتی وقتی آقای فتح الله زاده به هتل آمده بود تا بخشی از پولها را بدهد قبول نکردم…آن مصاحبه هم که می گویید داستانش چیز دیگری است. من دنبال بهانه بودم تا حرفهایم را بزنم که زدم.او درباره هواداران استقلال هم گفت: آنها همیشه به من لطف داشتند و من خداراشکر می کنم.