خرید لباس ورزشی تاسیس بانک مشترک اقتصادهای نوظهور

اقتصادهای بزرگ نوظهور جهان قصد دارند بانک مشترک توسعه ای را ایجاد کنند.به گزارش ایسنا، فرناندو پیمنتل ـ وزیر تجارت برزیل ـ گفت: قرار است کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند و چین) بانک توسعه ای را به صورت مشترک تاسیس کنند تا قدرت مالی این کشورها بتواند به صورت متحد اثرات ناشی از بحرانهای مالی جهانی را به حداقل برساند.قرار است به زودی در هند جزئیات مربوط به تاسیس این بانک توسط کشورهای بریکس مورد بررسی قرار بگیرد.وزیر تجارت برزیل با استقبال از تاسیس بانک کشورهای بریکس اعلام کرد که کشورش هر کاری را در حمایت از تاسیس این بانک انجام خواهد داد.به گفته وی با تشکیل این بانک زمینه برای استقلال مالی هرچه بیشتر کشورهای بریکس از ابزارهای مالی و پولی آمریکا و اروپا ایجاد می‌شود.