خرید لباس ورزشی بحريني ها : قاتلهاي سعودي بايد بروند

مردم بحرين تاکيد کردند : نظاميان قاتل آل سعود بايد کشورشان را ترک کنند.به گزارش پرس تي وي، شب گذشته مردم بحرين براي اعلام همبستگي با انقلابيوني تظاهرات کردند که نيروهاي رژيم بحرين آنها را بازداشت کرده اند.نيروهاي رژيم بحرين براي انجام اقدامات خود از حمايت نظاميان سعودي بهره مند هستند.شرکت کنندگان در تظاهرات ديشب بحرين درباره نظاميان سعودي شعار سر مي دادند که «آدمکشها بايد خارج شوند». شعار ديگر مردم بحرين اين بود که «زمان آن فرارسيده است که مردم کمي روي آرامش را ببينند».تظاهرکنندگان آزادي زندانيان سياسي را خواستار شدند.شرکت کنندگان در اين تظاهرات ، شعارهايي برضد رژيم آل خليفه حاکم سردادند. آنها تصاوير مخالفان رژيم را در دست داشتند که در انقلاب مردم بحرين کشته يا زنداني شده اند.