خرید لباس ورزشی اولویت‌های اجرایی وزارت نفت در سال91

وعده‌ها: وزیر نفت با اعلام اولویت های وزارتخانه متبوعش در سال جاری، گفت: سال 1391 برای حوزه نفت، سالی پر تلاش و پرکار خواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی در دیدار با کارکنان حوزه وزارتی نفت، اولویت‌های اجرایی این وزارتخانه را در سال جاری تشریح کرد.وزیر نفت، با ابراز رضایت از وضعیت کنونی صنعت نفت، اظهار داشت: کارکنان صنعت نفت باید بدانند که اگر تلاش آنان برای رضای خدا باشد، موفقیت حتمی خواهد بود.قاسمی با بیان اینکه برای اجرا شدن انتظارات مقام معظم رهبری از مجموعه صنعت نفت باید تلاش خود را دو چندان کنیم، تصریح کرد: رضایت داشتن مقام معظم رهبری از مجموعه کارکنان صنعت نفت خستگی همه کارکنان را برطرف کرد و انرژی مضاعفی را برای تلاش بیشتر به کارکنان وزارت نفت بخشید.به گفته وزیر نفت، کارکنان صنعت نفت باید با انرژی مضاعف پروژه‌های در دست اقدام را به سرانجام رسانده به گونه‌ای که شیرینی حاصل از این اقدامات را مردم ایران بچشند.وی با اشاره به اینکه سال 1391برای وزارت نفت، سالی پر تلاش و پرکار خواهد بود، گفت: در نیمه دوم سال 1390، برنامه‌های اجرایی، نقشه راه وزارت نفت، توسعه میدان‌های مشترک و تعیین اولویت‌های اجرایی این وزارتخانه تهیه شد که خواستار شتاب بخشی در اجرای این برنامه ها در سال جاری هستم.