خرید لباس ورزشی انتقال بقاياي جسد صدام به مکان دیگری

دولت عراق اعلام كرد كه محل دفن صدام بسته مي‌شود و بقاياي جسد وي به مكان ديگري انتقال مي‌يابد.به گزارش ايسنا، به نقل از سايت شبكه الجزيره، حسن الندا، شيخ عشيره‌اي كه صدام ديكتاتور پيشين عراق از اين عشيره محسوب مي‌شد اعلام كرد كه دولت عراق به اين عشيره اعلام كرده كه بايد محل دفن صدام بسته شود و بقاياي جسد وي به مكان ديگري انتقال يابد.وي ادامه داد كه پليس استان صلاح‌الدين كه جسد صدام در اين استان مدفون شده است به رهبران اين عشيره طي پيامي مكتوب كه عدنان الاسدي سرپرست وزارت كشور عراق آن را امضاكرده از اين عشيره خواسته تا محل دفن صدام بسته شود و بقاياي جسد وي هرچه زودتر به مكاني ديگر منتقل شود.حسن الندا ادامه داد كه اين مساله مدتي است كه مطرح شده اما مقامات استان صلاح‌الدين تلاش داشتند كه آن را با دولت مركزي عراق با مذاكره حل و فصل كنند تا از ايجاد ناآرامي در ايناستان بين هواداران ديكتاتور پيشين عراق و نيروهاي امنيتي استان خودداري شود.صدام به همراه دو پسرش عدي و قصي و چندتن از افراد خانواده و معاونانش در مكاني در شهر تكريك، زادگاهش در استان صلاح‌الدين مدفون شده و دولت عراق در بيست و دوم ژانويه اعلام كرده بود كه هيچ كس حق رفتن به محل دفن صدام و خانواده‌اش را ندارد.صدام سي‌ام دسامبر 2006 به اتهام جنايت عليه بشريت در دادگاهي در عراق محاكمه و به اعدام محكوم شد و پس از اعدام به شهر تكريك منتقل شد و توسط قبيله عشيره خود در اين شهر به خاك سپرده شد.