خرید لباس ورزشی می خواهم نماینده دختران در المپیک باشم

 نمی خواهد در المپیک فقط حضور داشته باشد.او دوست دارد مقامی در خور دختران ایرانی را در این مسابقات کسب کند.به گزارش خبرآنلاین؛المپیک؛این هدفی است که قهرمان ایرانی آسیا در سر دارد.البته مریم طوسی فقط نمی خواهد که در این مسابقات حضور داشته باشد.او اهداف بزرگتری در سر دارد:« رکورد من در 200 متر 23.64 است که برای رسیدن به المپیک باید آن را به 23.30 برسانم. من تمام هدفم را برای گرفتن سهمیه المپیک گذاشته ام و از روزی که با تاتیانا(مربی مریم طوسی)کار را شروع کردم به او هم گفتم که هدفم چه چیزی است.من یک بار تجربه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را دارم.در کنار آدم های بزرگ دویدن شرایط خاصی دارد.من این تجربه را کسب کرده ام و از همانجا یک برنامه ای را برای خودم تعیین کرده ام.اینکه در المپیک هم باید با این آدم ها بدوم.من نمی خواهم در المپیک فقط حضور داشته باشم.نمی گویم فینالیست می شوم ؛ برای فینالیست شدن خیلی راه دارم.اما برای من افتخار است که در این مسابقات شرکت کنم.من می خواهم دراین مسابقات جایگاهی داشته باشم که شایسته تمام دختران ایران و دختران مسلمان در جهان باشد.»