خرید لباس ورزشی متن کیفرخواست صادره علیه متهم ردیف چهارم

بخشی از کیفرخواست صادره علیه متهم ردیف چهارم پرونده فساد مالی منتشر شد.به گزارش فارس، بخشی از کیفرخواست صادره علیه متهم ردیف چهارم پرونده که توسط فراهانی نماینده دادستان تهران قرائت شد به شرح ذیل است:ریاست محترم دادگاه انقلاب اسلامی تهران (ویژه پرونده فساد بزرگ مالی)؛متهم آقای (ب-ب)، فرزند ناصر، متولد 1357، معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، عضو هیئت مدیره شرکت گروه ملی فولاد و وکیل دادگستری، ساکن تهران، متأهل، بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت از تاریخ 18/5/1390 ، متهم است به:1ـ افساد فی الارض، از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور در گردش­کار، با علم به اهداف و مقاصد گروه و آثار سوء مترتب بر جرایم ارتکابی، از ‌جمله منتهی شدن آن به تقابل و اضرار به نظام و مردم و همچنین مشارکت عالمانه و عامدانه وی در تشکیل و اداره­ی شبکه‌ی سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مشارکت در تحصیل مال نامشروع جمعاً به مبلغ 000/000/400/554/28 ریال2ـ شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم، موضوع تعداد ۱۳۶ فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز و مشارکت فعال وی در مصرف و جابجایی وجوه؛3ـ جعل امضاء و استفاده از اسناد مجعول و مُهر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، علی‌الخصوص اسناد گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه­ آزاد انزلی و اسناد بانکی و چک­های شرکت‌های آهن و فولاد لوشان، فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه­ آزاد انزلی، با توجه به گزارش اولیه و تکمیلی بازرسی و حسابرسی داخلی بانک صادرات، گزارش اداره­ حقوقی بانک صادرات خوزستان، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نظریه­ هیئت کارشناسی منتخب این مرجع، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش اداره­ کل اطلاعات خوزستان، گزارش وزارت اطلاعات، گزارش بانک مرکزی، اسناد مطالبه شده­ پیوست پرونده، تحقیقات به عمل آمده و اظهارات سایر متهمان و مطلعان به شرح آتی که حکایت از شرکت مشارالیه در تمام مراحل و فرایند بزه اخلال در نظام اقتصادی، با علم ایشان به موضوع، با وصف شغل ایشان به عنوان وکیل دادگستری دارد.الف) امضا اسناد تقاضای گشایش اعتبار اسنادی (صرف نظر از صلاحیت یا عدم صلاحیت امضا) و اطلاع وی از کلیه گشایش­های اعتبار اسنادی: با توجه به عضویت مشارالیه در هیئت مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران و دخالت در مبادله اسناد گشایش بدین شرح که آقای (س-ک) رئیس شعبه بانک صادرات اهواز اظهار می‌دارد: «(ب-ب) تمامی اسناد و درخواست­های (حدوداً 10 فقره) اعتبارات اسنادی به همراه یک برگ سفته و یک برگ تعهدنامه را امضا کردند؛ زیرا ایشان به عنوان مسئول حقوقی شرکت امیرمنصور آریا اطلاعات دقیقی از فرایند کار و امضا کردن اسناد و مدارک داشته‌اند، حتماً توسط مدیر شرکت به ایشان اطلاعاتی داده شده… تا ابتدای سال 1390 تمامی درخواست­ها و قراردادهای اعتبارات توسط آقایان (ر) و (ب) به عنوان مدیران شرکت گروه ملی امضا می‌شد، اما از زمانی که متوجه شدند که خیلی زیاد اعتبار گشایش یافته، دیگر آقایان زیر بار نرفته و اسناد به امضای آقایان (ب-ب) و (م-الف) به عنوان متقاضی امضا می‌شد.» (ص 377 و 378)؛آقای (ب-ب) برخلاف انکار اولیه در جلسات بعدی تحقیق درصدد توجیه امضای اسناد برمی‌آید و اظهار می‌دارد: «در صورتی که هم سفید امضا قراردادی را از من گرفته‌اند، این‌جانب قرارداد را امضا کردم که با مجوز انجام شود نه قراردادی که مجوز نداشته است با توجیه دیگری اظهار می‌دارد: «در موارد گشایش اعتبار هم هیچگاه دخالت نداشتم و فقط چند قرارداد امضا کردم آن هم به اعتماد آقای (م-الف) بود.» (ص 2879)؛اما اقدامات (ب-ب) محدود به امضای اسناد نبوده است. به عنوان نمونه آقای (س-خ) می‌دارد: «قبل از آن که من کیش بروم، (ب-ب) به کیش رفته بودند و دفتر را در محلی کرایه کرده بودند و بار اول من با آقای (ب-ب) به کیش رفتم و آقای (ب-ب) دو سری اسناد را که حاوی مدارک شرکت گروه ملی و آهن و فولاد لوشان بودند، به من دادند که در رابطه با دیسکانت بودند و شرکت در اختیار آقای (ب-ب) بود و مدارک را آقای (ب-ب) در کیش به من داد تا من فردای آن روز نزد رئیس بانک ملی شعبه کیش بردم.»ب) به کارگیری اشخاصی خارج از مجموعه گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در شرکت‌های فولاد فام اسپادانا و الیت منطقه آزاد انزلی به قصد اختفاء وابستگی این شرکت‌ها به گروه امیرمنصور آریا در گشایش‌های اعتبار اسنادی، بدین شرح که (ک-ن) اظهار می‌دارد: «آقای (ب-ب) از دوستان دوران نوجوانی من است که از طریق ایشان به عنوان امین شرکت معرفی شدم در ابتدا به عنوان هیئت مدیره، بعد به عنوان مدیرعامل معرفی شدم که هیچ گونه سابقه‌ای نه در کار فولاد و نه مدیرعاملی داشتم.» …ج) جعل و استفاده از اسناد مجعول در اسناد گشایش­ها و اسناد بانکی و استفاده از مهر شرکت‌های مرتبط با گشایش­های اعتبار اسنادی، با توجه به اقرار متهم، اخذ نمونه­ امضا­ی ایشان و اظهارات سایر متهمان. بدین شرح که (ب-ب) در صفحه­ی 1264 به جعل امضای آقایان (ک-ن)، امیر (ر) و (م-ح) در چک­های ایشان مرتبط با شرکت فولاد فام اسپادانا اقرار می‌کند.اقاریر مجدد آقای (ب-ب): «بعضی از چک­ها را برای شرکت اسپادانا امضا کرده‌ام… من چند فقره چک از شرکت فولاد فام اسپادانا امضا کردم که دلیل آن هم به خاطر این بود که اعضای هیئت مدیره شرکت از دوستان بنده بودند… بنده بعضی از امضاهای مدیران شرکت را با اطلاع خودشان در غیاب آن‌ها که در شهرستان بودند به صورت مأموریت یا در شرکت نبودن می‌زدم، ولی به خاطر ندارم کدام چک یا گشایش اعتبار را امضا کرده‌ام چون سفید امضا می‌زدم و جای آقای (ح-س) امضا کردم و احتمالاً به جای آقای (ر.ب) را نیز امضا کرده‌ام.» (صص 3319، 3976 و 4353)؛(صورتجلسه­ی نمونه­ی امضا­ی مأخوذه از آقای (ب-ب) به جای مدیران شرکت‌ها صفحه‌ی 4354) موجود است بدیهی است توجیه آقای (ب-ب) مبنی بر اطلاع یا رضایت صاحبان امضا، موجب زوال بزه جعل نخواهد بود کما این که در مانحن فیه، رکن ضرری جعل ارتکابی متوجه اشخاص ثالث شده است.د) انتقال عواید و وجوه ناشی از تنزیل گشایش­ها و تبدیل این وجوه به خرید املاک، با علم به نحوه تحصیل وجوه مذکور: خانم (ج-الف) اظهار می‌دارد: «آقای (ب-ب) و آقای (م-الف) یک حساب بانکی در دو بانک پاسارگاد و شعبه احمد قصیر افتتاح کردند و همه امور املاک از این حساب انجام می‌شد و دسته چک این حساب تحویل شخص آقای (ب-ب) بود و همه صدور چک‌ها و اطلاعات و اسناد نیز نزد آقای (ب-ب) است.»، مبلغ واریزی به حساب آقای (ب-ب) جهت خرید املاک 688/959/417/488 ریال که ناشی از وجوه تنزیل گشایش­های اعتبار اسنادی است؛ به شرح نظریه هیئت کارشناسی (صص 64 و 65) طبق اظهارات (م-الف): «هیچ کدام از برادران (ب) در مجموعه سهام مالکیتی ندارند و فقط برای مجموعه کار می‌کنند.» (ص 2706)؛ در حالی که (ب-ب) مدعی است که مبلغ سیصد میلیارد ریال به نام وی و مبلغ چهل میلیارد ریال سهام همسر ایشان در بانک متوقف شده­ آریا، متعلق به وی است». …متهم (ب-ب) در توضیح نقش خود در تأسیس بانک آریا و مقدار سهام خود اظهار می‌دارد: «این‌جانب از هیئت موسس بانک آریا و دارای 5 درصد سهم هستم. قراردادی با شخصی به نام آقای (د) منعقد شد که به عنوان نماینده­ هیئت موسس، بانک را تشکیل دهد و اخذ مجوز کند و تمامی مکاتبات ایشان مضبوط است. تمامی مراحل، یک به یک توسط آقای (د) انجام شد تا زمان تشکیل مجمع که مجوز از بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار اخذ شد و مجمع تشکیل شد، اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند… بعد از آن هم، ایراداتی بانک مرکزی گرفت که متوقف ماند… سهم همسرم در بانک آریا حدوداً 2 درصد است که از طریق شرکت سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا تأمین شد. البته این مبلغ، طلب این‌جانب از آقای (م-الف) است که در طول سال­ها با هم حساب و کتاب داشته‌ایم» …حسب نامه­ی شماره 78882/خ/44815 مورخ 24/5/1390 صادره از اداره کل استان خوزستان؛ متهم آقای (ب-ب) پس از رویت برخی مدارک که برای گشایش اعتبار اسناد بانکی صادر شده و ایشان به عنوان هیئت مدیره امضاء کرده، اظهار کرد: «بر اساس اعتماد به آقایان (م-الف) و (ع-ر) رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل گروه ملی، این اسناد را امضاء کرده است. ایشان مدعی است هنگام امضاء، اسناد بانکی سفید بوده و براساس اعتماد این کار را کرده است».علی‌هذا؛ نظر به توضیحات صدرالذکر، اظهارات متهم و توجه به مستندات موجود در پرونده، مشارالیه به­‌رغم اطلاع کامل از فعالیت‌های غیرقانونی گروه آریا، به طور شبکه‌ای و با هماهنگی مدیران و اعضای هیأت مدیره­ شرکت‌های گروه ملی صنعتی فولاد و توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، با علم به قانون، مرتکب تخلفات عدیده‌ای از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری، تضییع حقوق دولت و نهایتاً اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و در مراحل تحقیقات، ضمن تناقض‌گویی، سعی در گمراه کردن ضابطان را داشته است.» (خلاصه­ گزارش اداره­ کل اقتصادی وزارت اطلاعات، مورخ 7/9/1390)…در بخشی از اظهارات متهم (م-ع) در بازجویی مورخ 25/7/90 آمده است: «… بنده شنیده بودم که در تهران نیز آقای (ب-ب) با همکاری برادرش (ب)، در این جعل‌ها تبحّر خاصی دارند که من از جزئیات آن‌ها خبر ندارم. این دو برادر، یک تیم در دفتر تهران از فامیل‌های خود درست کردند که هر تصمیمی در اکثر شرکت‌های زیرمجموعه و یا حتی هُلدینگ می‌توانند بگیرند…»ـ (ج 27، ص 10609)از آقای (س-ک) در خصوص متهم (ب-ب)، در جلسه‌ بازجویی مورخ 1/6/1390 شعبه 6 بازپرسی دادسرای اهواز سوال شده است: در خصوص اظهارات آقای (ب-ب)‌ مبنی بر عدم اطلاع از مفاد اسناد امضا شده و گشایش اعتبار اسنادی بدون مجوز و بدون پرداخت کارمزد و پیش دریافت، چه توضیحی دارید؟ وی پاسخ داده است: «در مورد اظهارات آقای (ب-ب)، بنده تعداد ده فقره درخواست گشایش اعتبارات اسنادی و ده فقره قرارداد مشارکت مدنی به همراه یک برگ سفته به ارزش 1140 میلیارد ریال جهت امضا بروی سفته و ظهر سفته از آقای (ب-ب) امضا اخذ کردم»در خصوص سایر اتهامات آقای (ب-ب) از قبیل تبانی با آقای (م-ب) سر دفتر اسناد رسمی شماره‌ … تهران و تطمیع وی و مشارکت در تنظیم ده‌ها اسناد مجعول، پرونده‌ جداگانه‌ای تشکیل و مفتوح است.