خرید لباس ورزشی شکایت از رییس جمهور ارمنستان

یک انجمن برای محاکمه شدن رئیس جمهور ارمنستان به اتهام قتل عام مردم خواجه لی جمهوری آذربایجان به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد.به گزارش دفتر خبرگزاری فارس در ترکیه، “گوکسل گول بی” رئیس انجمنی با عنوان انجمن مبارزه با ادعاهای بی پایه ارامنه در همین رابطه اظهار داشت که به منظور محاکمه شدن سرژ سرکیسیان رئیس جمهور فعلی ارمنستان به جرم اجرای قتل عام مردم خواجه لی جمهوری آذربایجان در سال 1992 شکایت خود را از طریق پست به دادگاه حقوق بشر اروپا ارسال کرده اند.گول بی گفت: سرژ سرکیسیان در سال 1992 فرماندهی نیروهای ارمنی که مردم خواجه لی جمهوری آذربایجان را قتل عام کردند بر عهده داشته و با سازماندهی نیروهای ارمنی دستور قتل عام صدها تن از مردم آذری ساکن این منطقه را صادر کرده و شخصا در این قتل عام شرکت داشته است. وی افزود در آن دوران همچنین بیش از یک میلیون و دویست هزار تن از مردم آذری مجبور به مهاجرت از سرزمین های خود شده اند و به همین دلیل برای محاکمه سرکیسیان به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده اند و خواهان محاکمه وی شده اند.بنا به گفته منابع جمهوری آذربایجان، مردم خواجه لی که در همسایگی خان کندی قره باغ بالا واقع شده در تاریخ 25 فوریه 1992 توسط نیروهای مسلح ارمنی و با همکاری نظامیان روسی مستقر شده در این منطقه محاصره شده و بیش از دو هزار و پانصد تن از مردم خواجه لی اعم از زن و کودک زیر بمباران نیروهای ارمنی و روسی قرار گرفتند. در این قتل عام 613 تن از مردم این منطقه منجمله 106 زن و 63 کودک قتل عام، 1275 نفر اسیر و 150 نفر نیز مفقودالاثر شدند.