خرید لباس ورزشی دويچه بانک بزرگترين بانک اروپا شد

بانک آلمانی دویچه بانک بار دیگر به بزرگترین موسسه مالی اروپا از نظر حجم سرمایه تبدیل شد.به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، پس از دویچه بانک، دو بانک اچ اس بی سی انگلیس و «ب ان پ پاریبا» فرانسه قرار دارند.بانک آلمانی در سال 2011 توانست حجم سرمایه خود را با چهارده درصد افزایش به دو هزار و دویست و شصت میلیارد یورو برساند. این در حالی است که دیگر بانکهای اروپایی به علت بحران بدهی ها در منطقه یورو مجبور شدند بخشی از سرمایه های خود را واگذار کنند.حجم دارایی های بانک فرانسوی ب ان پ پاریبا در این مدت با یک و هفت دهم درصد کاهش به حدود دو هزار میلیارد یورو رسید.