خرید لباس ورزشی جزئیات جدیدی از وضعیت امام موسی صدر

یک روزنامه لبنانی اطلاعات جدیدی درباره سرنوشت امام موسی صدر که چند دهه پیش توسط معمر قذافی دیکتاتور مقتول لیبی ربوده شده بود، منتشر کرد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، منابع آگاه لبنانی اطلاعات جدیدی از لیبیایی ها دریافت کرده اند که به شرح زیر است :نخست، امام موسی صدر هرگز لیبی را ترک نکرده و پس از بازداشت در طرابلس به همراه محمد یعقوب و عباس بدر الدین به زندان مخفی در جنوب کشور منتقل شده بود.دوم، به دلایل نامعلوم امام موسی صدر از زندان نخست به زندان ابوسلیم در طرابلس انتقال داده شد که گویا این موضوع در سال 1997 رخ داده و در این مدت امام موسی صدر زنده بوده و از بیماری قند رنج می برده است.سوم، امام موسی صدر در سلولی انفرادی در زندان مذکور نگهداری شده است و “عبدالحمید السائح” از عوامل اطلاعاتی -که به وحشی بودن معروف بوده است – مسئول پرونده امام موسی صدر شده بودو سلول امام موسی صدر زیر دفتر السائح قرار داشته و وی دو نفر از ماموران خود را مسئول مراقبت دائمی از امام موسی صدر کرده بود.چهارم، تحقیقات مبسوطی از نگهبانان سلول امام موسی صدر انجام شده است.پنجم، در هنگام حضور امام موسی صدر در زندان ابوسلیم در پایتخت لیبی وی در حالی که از بیماری قند رنج می برده است نگهبانان ضمن مخالفت با معالجه وی از دادن داروهای لازم با وجود نیاز مبرم امام موسی به آن خوداری کرده اند که این موضوع سبب درگذشت وی در تاریخی که دقیقا مشخص نیست، اما به احتمال زیاد آغاز دهه گذشته بوده است، شده است.ششم، پس از مرگ امام موسی صدر معمر قذافی اجازه دفن وی را نداده است و خواستار نگهداری جسد وی در زندان شده بود و ماموران قذافی ظرف یک دهه کامل از جسد مراقبت می کردند و این اقدام تا زمان سقوط طرابلس به دست انقلابیون در 22  آگوست ادامه داشته است.هفتم، بر اثر شدت بمبارانهای زندان ابوسلیم به ویژه دفتر عبدالحمید السائح، برق دفتر وی که سلول امام موسی در زیر آن قرار داشت قطع شد و پس از مدتی این زندان به طور کامل ویران شد، اما اطلاعات لیبیایی ها حاکی است که جسد به همراه اجساد دیگر به خارج از زندان منتقل شده است به ویژه اینکه شاهدان عینی از مشاهده عمامه و عبا خبر دادند.هشتم، پس از ورود انقلابیون به زندان ابوسلیم مشخص شد که اجساد به بیمارستان مرکزی طرابلس منتقل شده است اما بعدها این اطلاعات غلط  از آب درآمد، زیرا مشخص شد که اجساد به اماکن مختلف انتقال و دفن شده است.نهم، لیبیایی ها گزارشی درباره وضعیت شیخ یعقوب و بدر الدین دریافت نکرده اند و موضوع تحت پیگیری است.