خرید لباس ورزشی تغییر موضع ۱۸۰درجه ای وزرات ورزش

 بعد از لب خوانی صحبت های حمید سجادی در برنامه هفته گذشته نود که محتوای کلی آن مخالفت این وزارت خانه با ادامه فعالیت علی کفاشیان در مسند ریاست فدراسیون فوتبال بود و به نوعی بحث حمایت این سازمان از گزینه سفارشی خود را تایید میکرد، قابل پیش بینی بود که در آخرین برنامه نود در سال ۹۰ وزارت ورزش به گونه ای جبران مافات کند. به گزارش افکاربا توجه به تطیلی ایام نوروز و به تبع آن سکوت رسانه ای طی دو هفته آینده، بحث هایی که در اطراف انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال قرار دارد، به طور موقت هم که شده به فراموشی سپرده می شود و در این میان بهترین فرصت برای وزارت ورزش و جوانان به وجود می آید تا تصمیماتش را بدون برد رسانه ای به مرحله اجرایی برساند. از این رو حمید سجادی که میهمان تلفنی برنامه نود بود، در اظهار نظری قابل تامل مدعی شد در ورزش بازنشستگی معنایی ندارد اما قوانینی وجود دارد که دست این وزارت خانه را بسته است. سجادی در این برنامه منکر هرگونه فشاری برای استعفای کفاشیان شده و البته به این نکته اشاره کرد که مذاکراتی بین کفاشیان و وزیر انجام شد که اجازه ندارم که محتوای آن را بازگو کنم. اما بخش جالب آخرین برناه نود به پاسخ گویی سجادی در قبال لب خوانی صحبت های وی مبنی بر اجازه نداشتن شرکت کفاشیان در انتخابات فدراسیون فوتبال بود که سجادی ضمن اینکه صحت لب خوانی را تکذیب نکرده و به آن صحه گذاشت، مدعی شد: صبح روز انتخابات نامه‌ای ۳ صفحه‌ای به امضای اعضای هیئت رئیسه رسید که قانون بازنشسته‌ها شامل حال کفاشیان و عزیز محمدی نمی‌شود. من هم نه تنها یک مرتبه که لب خوانی شد بلکه چندین مرتبه در این زمینه دیدگاه‌های سازمان بازرسی کل کشور را بازگو کردم با این حال وی قبول نکرد که فشاری برای کنار فتن کفاشیان وجود داشته و وی تنها مطالبی که کارشناسی حقوقی شده بود را منتقل می‌کردند. عادل فردوسی پور در موضعی قابل توجه مدعی شد وزارت ورزش و جوانان درانتخابات شکست خورده است و باید این موضوع را قبول کند که سجادی این ادعا را نپذیرفت