خرید لباس ورزشی تصاویری از سفر پاپ به کوبا و مکزیک

پاپ بندیکت شانزدهم پس از سفر سه روزه خود به مکزیک دوشنبه وارد کوبا شد و امروز سفر سه روزه وی در کوبا به پایان می رسد. سفر رهبر کاتولیک های جهان به یکی از آخرین پایگاه های کمونیسم می تواند جالب توجه باشد ولی دیگر مناسبات جهان مناسبات دهه شصت و هفتاد میلادی نیست و این چنین است که رائول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا و رهبر حزب کمونیست در پایتخت، هاوانا، از پاپ استقبال کرد. استقبال از پاپ در کوبا بسیار کمتر از استقبال از وی در مکزیک بود با این حال برگزاری مراسم عشاء ربانی روز سه شنبه با استقبال قابل توجهی همراه بود. پاپ پیش از این سه روز را در مکزیک سپری کرده بود که با استقبال پر شور مردم این کشور همراه بود. او در سفر سه روزۀ خود به مکزیک با فلیپه کالدرون، رئیس جمهوری این کشور نیز دیدار کرد. این سیاستمدار پیش از دیدار با پاپ بر لائیک بودن نظام کشورش تأکید کرده بود. سوءاستفاده های جنسی در کلیسای کاتولیک مکزیک بر سفر رهبر کاتولیک های جهان به این کشور سایه انداخته است.کوبا: پاپ در هنگام ترک مکزیک به مقصد کوبا در فرودگاه گواناخواتوکوبا: استقبال از پاپ در میدان انقلاب در سانتیاگوکوبا: مشتاقان دیدار با پاپ در سانتیاگوکوبا: پاپ با اتومبیل مخصوص دیدارهای مردمی اش وارد میدان انقلاب سانتیاگو شدکوبا: مشتاقان دیدار با پاپ در سانتیاگوکوبا: استقبال روحانیون کوبایی از پاپ کوبا: مراسم گرامی داشت de la Caridad del Cobre، یک قدیس کوباییکوبا: صدها تن در میدان انقلاب سانتیاگو به سخنان پاپ گوش می دهند.کوبا: نوشاندن آب مقدس در جریان مراسم مذهبی در حاشیه سفر پاپ به مردم توسط کشیش های کوباییکوبا: یکی از هواداران که به علت گرمای زیاد از هوش رفته است.کوبا: نورپردازی تصویر پاپ روی دیوارهای سانتیاگومکزیک: در جریان دیدار مردمی در خیابان پاپ یک کلاه مکزیکی که به او هدیه شده بود را بر سر گذاشت.مکزیک: تبرک یک کودک به دستان پاپمکزیک: پاپ و کلاه مکزیکی اش در میان هوادارانمکزیک: برگزاری عشاء ربانیمکزیک:  نوشاندن آب مقدس در جریان مراسم مذهبی در حاشیه سفر پاپ به مردم توسط کشیش های کوباییمکزیک:  نمایی از جمعیت عظیمی که برای استقبال پاپ امده اندمکزیک:  اجرای موسیقی توسط گروه نوازندگان مکزیکی در حضور پاچمکزیک:  یک کودک در جمع مشتاقان دیدار پاپمکزیک:  پاپ در مسیر کلیسای جامعمکزیکمکزیک:  زائران در راه رسیدن به کلیسامکزیک:  یک فروشنده دوره گرد با پرچم های منقش به تصویر پاپمکزیک:  مشتاقان دیدار با پاپمکزیک:  مشتاقان دیدار با پاپ