خرید لباس ورزشی ایراد 1.3 میلیون BMW + تصویر

شرکت ب ام و به‌خاطر بروز نقص فنی در کابل اتصال باطری به دردسر افتاده است: فراخوان برای بازگرداندن 1.3 میلیون ب ام و لوکس.محل قرار گرفتن باطری در این خودرو و کابل دردسر ساز آنبه گزارش روزگار نو، ماشین‌های که باید برگردانده شوند شامل 30700 خودرو در آمریکا هم می‌شود.مقامات رسمی شرکت ب ام و اعلام کردند این بزرگترین فراخوانی است که تا کنون از جانب این شرکت خودروسازی صورت گرفته است.به گزارش فوربس فراخوان مزبور شامل مدل  BMW 5 Series Sedan و مدل Sport Wagons می‌شود که بین اول ژوئن 2003 و 31 مارس 2010 تولید شده‌اند.علاوه بر این؛ مدل کوپه (6 Series Coupes)  و کانورتبل (Convertibles) نیز که در فاصله اول سپتامبر 2003 و 31 جولای 2010 تولید شده‌اند؛ شامل این فراخوان می‌باشند.این شرکت خودروسازی آلمانی اعلام کرده است کابل اتصال باطری بر اثر حرارت آتش می‌گیرد و این اتفاق حتی هنگامی که ماشین در حال حرکت نیست هم ممکن است بروز کند.شرکت  ب ام و قرار است در ماه آینده از مالکان خودروهای مزبور بخواهد تا ماشین‌هایشان را به شرکت‌های فروشنده این خودروها  بازگردانند.