خرید لباس ورزشی ايران بزرگترين خودروساز جهان اسلام شد

ایران برای سومین سال پیاپی بزرگترین خودروساز جهان اسلام شد.به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس آمار انجمن جهانی خودروسازان مجموع تولید خودرو در ایران در سال 2011 میلادی با رشد 3.1 درصدی نسبت به سال 2010 به یک میلیون و 648 هزار و 505 دستگاه رسید. ایران از سال 2009 تاکنون بزرگترین خودروساز جهان اسلام بوده است. عنوانی که پیش از آن در اختیار ترکیه بود.در سال گذشته میلادی بعد از ایران کشورهای ترکیه، اندونزی، مالزی، ازبکستان و مصر در رده های بعدی بزرگترین خودروسازان جهان اسلام قرار گرفتند.تولید خودرو در مالزی و مصر در سال قبل کاهش یافته اما در سایر کشورهای اسلامی با رشد مواجه شد. بیشترین رشد تولید خودرو نیز در بین کشورهای اسلامی مربوط به اندونزی به میزان 19.3 درصد بوده است. این در حالی است که تولید خودرو در مصر بالغ بر 30 درصد طی سال قبل کاهش یافت.رشد تولید خودرو در ایران در سال‌های 2009 و 2010 میلادی نیز به ترتیب 9.4 و 14.7 درصد از سوی انجمن جهانی خودروسازان اعلام شده بود.