خرید لباس ورزشی اعتصاب کارگران معادن در استراليا

یک مقام اتحادیه های کارگری استرالیا امروز چهارشنبه اعلام کرد کارگران اتحادیه ها در هفت شرکت معدن زغال سنگ متعلق به بی اِچ بی بیلیتون در این کشور اعتصاب کرده اند. این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های معدنی در جهان محسوب می شود.به گزارش واحد مرکزی خبر معادن متعلق به شرکت بی اِچ بی بیلیتون در مجموع سالانه بیش از پنجاه و هشت میلیون تن زغال سنگ تولید می کنند که یک پنجم از حجم سالانه تجارت جهانی را تشکیل می دهد.آنتونیوس پاپاس پیروپولوس سخنگوی این شرکت اعلام کرد اعتصاب اتحادیه ها تولید در معادن را تحت تأثیر قرار خواهد داد. او گفت: « اعتصاب کارگران بر تولید تأثیر منفی می گذارد. »شرکت بی اِچ بی بیلیتون قرار است اطلاعات مربوط به تولیدات خود در سه ماهه منتهی به ماره مارس را در روز هجدهم ماه آوریل منتشر کند.این شرکت در ماه ژانویه هشدار داد اعتصاب کارگران به همراه بارش باران در منطقه بر حجم تولیدات تأثیر منفی گذارده است.پاپاس پیروپولوس گفت این شرکت تلاش می کند با برقراری ارتباط مستقیم با کارمندان خود این مشکل را رفع کند.او افزود:« اکنون به بن بست رسیده ایم. چاره نداریم جز اینکه با کارگرانمان گفتگو کنیم تا بتوانیم این مشکل را رفع کنیم. »کارگران این شرکت خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری هستند.به گزارش خبرگزاری رویترز از سیدنی ، حدود سه هزار و پانصد کارگر اواخر روز سه شنبه اعتصاب چهل و هشت ساعته خود را آغاز کرده اند.