خرید لباس ورزشی پاسخ رسمی سوریه به طرح کوفی عنان

یک رسانه عربی از پاسخ رسمی سوریه به طرح کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری گزارش داد کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در موضوع سوریه، پاسخ دمشق به طرح خود را دریافت کرده است.این شبکه افزود : سخنگوی عنان گفت وی در حال بررسی پاسخ سوریه است و به زودی به آن پاسخ خواهد داد.