خرید لباس ورزشی وزارت نفت تنگ‌نظر است

نايب رئيس كميسيون انرژي مجلس، حضور بخش خصوصي در قراردادهاي نفتي را موجب شفاف‌سازي قراردادها برشمرد و گفت: متأسفانه، برخي به ‌علت به خطر افتادن منافع شخص خودشان يا تنگ‌نظري‌هاي بي‌مورد براي ورود بخش خصوصي به قراردادهاي نفتي، آيه يأس مي‌خوانند.به گزارش «» عبدالله كعبي تصريح كرد:متأسفانه، در بدنه وزارت نفت برخي‌ يا از روي تنگ‌نظري و يا به‌ علت به خطر افتادن منافع شخصي خود، با واگذاري قراردادهاي نفتي به بخش خصوصي مخالفت مي‌كنند.كعبي در پاسخ به اين پرسش كه اين مخالفت‌ها و جلوگیری‌‌ها از كدام ناحيه است، پاسخ داد: حضور بخش خصوصي، منافع برخي‌ها را در وزارت نفت به خطر مي‌اندازد، به گونه‌اي كه اين افراد حضور بخش خصوصي را باعث انجام تقلب و تخلف مي‌دانند.وي با بيان اين‌كه حضور بخش خصوصي در قراردادهاي نفتي بسيار شفاف و در چهارچوبي مشخص است، احتمال بروز تخلف و تقلب را با حضور بخش خصوصي بسيار كم دانست.نايب رئيس كميسيون انرژي يادآور شد: در قراردادهاي پيمانكاران ميادين مشترك نيز بايد با واگذاري قراردادها به بخش خصوصي در اجراي آنها سرعت بخشيد، زيرا عقب‌نشيني ما موجب پيشروي شركا در ميادين مشترك مي‌شود. بنا به گفته كعبي، بيش از پنج ميليارد دلار سرمايه نفتي، سهم ايران از ميادين مشترك است.