خرید لباس ورزشی عملکرد اقتصادی دولت به هیچ وجه قابل دفاع نیست

محمد رضا خباز در تحلیل عملکرد دولت در سال جهاد اقتصادی یادآور شد: دولت با توجه به نام گذاری سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، هیچ اقدام فوق العاده‌ و در خور شانی انجام نداده است.نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خانه ملت، اظهار داشت: در صورتی که دولت برای تکمیل طرح تحول اقتصادی ۵ لایحه دیگر تقدیم مجلس می کرد، ‌می توانست پاسخگوی این نام گذاری و انتظارات حاصل از آن باشد .عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تاکید کرد: دولت برای تحول اساسی و بنیادی در سال جهاد اقتصادی هیچ لایحه مهمی را به مجلس ارائه نکرده است و همه لوایح آن موضوعات عادی و پیش پا افتاده بوده‌اند.خباز با تاکید بر معنی واژه “جهاد ” افزود: “جهاد” یعنی اقدامات چشم گیر و فوق العاده و پر محتوا که دولت با ارائه لوایح ۷ گانه طرح تحول اقتصادی، می توانست به این حد از موفقیت دست یابد در حالی که تنها از میان لوایح ۷ گانه طرح تحول اقتصادی، دو لایحه هدفمند سازی یارانه‌ها و اصلاح نظام گمرک را اجرا کرد و مابقی طرح ها ( اصلاح نظام پولی و بانکی، اصلاح نظام توزیع کشور، و اصلاح سیستم بانکی) در حد یک رویا و حرف باقی ماند.نماینده مردم کاشمر و بردسکن و خلیل آباد در مجلس هشتم با تاکید بر اینکه عملکرد دولت در سال جهاد اقتصادی منفی و غیر قابل قبول بوده است، اظهار داشت: دولت در این سال به هیچ وجه نتوانست در حد توقع و انتظارات نام گذاری سال قدم بردارد و به اهداف مد نظر نزدیک شود.